Samhället

Återförstatliga järnvägen!

söndag 27 december, 2020

Den svenska järnvägen är en av de mest avreglerade i världen och har för att sammanfatta det med ett enda ord inneburit - KAOS! Ökad konkurrens och vinstkrav kombinerat med ett eftersatt underhåll har inte på en enda punkt inneburit någon förbättring. Tvärtom är det en katastrof att något som borde vara en samhällsservice blivit en lekstuga med upphandlingar, vinstkrav och underentreprenörer där ingen tar ansvar och ingen beredskap finns för varken akuta händelser eller planerat underhåll. 

Själv så har jag jobbat på järnvägen sedan 2006 och har på nära håll sett hur extremt illa det har blivit och hur det dessutom hela tiden eskalerat. I Stockholm innebär vinstkraven just nu, för att ta ett aktuellt exempel, att pendeltågen körs som korta tåg under kvällar och helger mitt under brinnande pandemi vilket är fullständigt vansinnigt och oansvarigt. Resenärerna packas som sillar och avstånd är omöjligt att hålla hur många utrop vi tågvärdar än gör. Avreglering och vinstkrav äventyrar helt enkelt resenärernas och personalens hälsa och går stick i stäv med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta kombinerat med en aldrig sinande ström av nedrivna kontaktledningar och sedvanliga växel- och signalfel borde vara skäl nog för en stor majoritet av resenärerna och alla vi andra, att stämma in i ett enhetligt och konkret krav:

-Återförstatliga järnvägen och all trafik helt och hållet utan undantag!

Järnvägen har som det miljövänliga transportslag det är en enorm potential och kravet måste vara att den ska drivas offentligt under ett och samma statliga tak utan inblandning av vinstkrav, oansvariga skitföretag med fallenhet för hyvling och underentreprenörers underentreprenörer. Järnvägen med såväl sina godstransporter såsom persontrafik måste helt enkelt vara en samhällsservice! 

Stefan Pedersen
Medlem i Socialisterna – Välfärdspartiet

Stefan Pedersen

Tågvärd, Uppsala

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt