Samhället

"Arbetarpartiet" höjer pensionsåldern

Onsdag 1 Juni, 2022

Då har Riksdagen på Regeringens och "pensionsgruppens" förslag beslutat att höja gränsen för ålderspension... Det är alltså "arbetarpartiet" i regeringsställning som sökt stöd bland de borgerliga partierna med motiveringen att "Riktåldern ska ersätta dagens 65-årsnorm och innebär en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige." Motiveringen är alltså inte att arbetaryrkena har blivit lättsammare och mindre slitsamma. Nej, istället tycks det vara ett jävla sätt av oss arbetare att vi lever längre än när 65 år beslutades som norm.

Själv gick jag i pension vid fyllda 68 och sex månader. Det innebar 52 år i produktionen. 22 år i verkstadsindustrin och 30 år som arbetare inom sjukvården. Visst känner jag mig sliten och värkbruten ibland. Men många av mina vänner, kollegor och gamla arbetskamrater som fortfarande lever har det mycket värre med hälsan. Många har inte heller fått del av ATP och har inte kunnat arbeta lika länge i sammanhållna arbetsår och har därför dåliga pensioner. De privilegierade, som aldrig riskerar arbetsskador eller utslitna leder, t.ex. Riksdagsledamöter, kan kliva av med väl tilltagna pensioner långt innan 65 år och med intjänade privata pensionsfonder. Klassamhället är i öppen dager.
https://www.riksdagen.se/.../justerade-aldersgranser-i...

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Göran Gustavsson

Pensionerad verkstads- och sjukvårdsarbetare, Stockholm

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt