Samhället

Boksnack: "Klass i Sverige"

Måndag 1 Februari, 2021

Boken "Klass i Sverige", från tankesmedjan Katalys bokförlag lär inte bli någon kioskvältare. Grundorsaken till det är att all fakta som presenteras från fyrtio olika samhällsforskare utmanar den självbild stora delar av svenska folket har av sitt Sverige. Och sådant svider. Att det också kräver att man litar på sin egen förmåga att tänka - ja, det går ju på total kollisionskurs mot hur samhället fungerar idag och informationen som ges till oss via media. Nä, vi ska läsa eller lyssna eller titta och det vi får till oss skall vi blint lita på - och tycka såsom det uttrycks.

Jag menar vem f-n vill läsa att spanska arbetarkvinnor lever längre än svenska. Att var tredje politiker efter karriären blir lobbyist av något slag. Att förmögenhetsfördelningen i Sverige är lika skev som i Sydafrika. Att 1% är kapitalister och att det finns 187 miljardärer som växer i antal oerhört fort - och ökar sin rikedom vansinnigt fort. Att ingenstans i världen har skolväsendet styckats upp och ändrats om så ofta och så mycket som i Sverige. Att det är klassamhället som styr våra liv - vår vardag - våra livsvillkor - 24 timmar om dygnet på ett sätt som det inte gjort på mången ond dag. Att kapitalisterna numera äger - kontrollerar - styr det som är ett samhälles själva själ - och som ansågs vara en grundbult i den västerländska demokratin - alltså vård, skola, förskola, el, telefoni, kollektivtrafik, energi.

Jag menar vem f-n vill läsa att spanska arbetarkvinnor lever längre än svenska. Att var tredje politiker efter karriären blir lobbyist av något slag. Att förmögenhetsfördelningen i Sverige är lika skev som i Sydafrika.

Följande finns inte i boken:

Denna förändring är egentligen själva roten i fotfästet för det nutida klassamhället och dess enorma framgångar. Det är nyliberalismens kärna. Och införandet av ovan globala strategi kan dateras exakt på dagen. Till den 3 juni år 1992. Platsen Rio De Janeiro, Brasilien. Då hölls FNs första Klimatkonferens och beslut togs om Agenda 21. Det mesta som kommunicerades utåt från konferensen handlade så klart om vikten av det Hållbara samhället och Klimathotet.

Men för världens folk var ett annat beslut tusenfalt viktigare - beslutet att globalt arbeta för "Private - public Governance".

Men för världens folk var ett annat beslut tusenfalt viktigare - beslutet att globalt arbeta för "Private - public Governance". Att legitimera kapitalets rätt att vara med och styra - att äga offentlig verksamhet - att vara en part i de politiska och "demokratiska" processerna. Och nu är jorden inne i Agenda 30, FN beslut år 2015, för en hållbar utveckling - och som innebär än mer makt åt det översta skiktet av världens rikaste. Det är därför FN skrivit ett strategiskt partnerskap med WEF, World Economic Forum (där grädden av det globala kapitalet samlats) som innebär att WEF ges legitim rätt att vara med i beslutsprocessen i FN.

För övrigt är det fortfarande lika småkul när ovan händelseförlopp stämplas som "konspirationsteorier".

Knyter ihop säcken med konstaterandet - ur Katalys bok - att 49,3 procent av Sveriges befolkning tillhör arbetarklassen. 23,2 procent är mellantjänstemän, vars arbete även går ut på att planera och övervaka andras arbete. 17.9 procent är högre tjänstemän och endast 9,6 procent är företagare. Och någon enstaka procent av befolkningen styr över vardagen för sisådär 10 miljoner - ja, de gör det - till den dagen folket inte nöjer sig med att låta ilskan, vanmakten och maktlösheten - stanna i den knutna näven i fickan...

Ulf Sandberg

Rydaholm

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt