Tryggheten

Replik: Det är inte okunnig personal som orsakat smittan

Fredag 5 Februari, 2021

Efter Hilda Bjerstedts artikel Vad är orsaken till smittan i äldrevården inkom många reaktioner och kommentarer. En undersköterska som vill vara anonym, vi kan kalla henne Emma, skickade ett mail:

"Hilda Bjerstedt skriver Kontinuitet, grundläggande kunskap och utbildning saknas hos personalen. Det har vi som arbetar i äldrevården sett och påtalat sedan länge.

Nja. Det är jättelätt att skylla smittspridningen på kunskapsbrist hos personalen, men vi som faktiskt arbetar med äldre har en annan syn på det hela; de tre största riskerna för smitta är:

1. Biståndshandläggare som anvisar plats på boende för personer som antingen befinner sig på en korttidsavdelning där covid påvisats, eller personen är covid-positiv

2. Kvälls- och helgsjuksköterskor som jobbar i hela kommunen och åker mellan flera äldreboende under sina pass, och

3. Anhöriga.

Det handlar inte om att vi är inkompetenta, det handlar om att vi inte fått något att arbeta vare sig med eller utifrån

Men jag får lite bittert erkänna att det blev som jag förutspådde när vi skulle få applåder; vi var kanske hjältar i våras, men nu när vi står i förödelsen och konsekvenserna av en utsåld vård och apotek, så är vi kompetenslösa mördare. Hur hjälper kunskap när vi fått gå runt med visir gjorda av overheadpapper och gummiband? Vi har inte kunnat göra mer än vi haft material och information till. Det handlar inte om att vi är inkompetenta, det handlar om att vi inte fått något att arbeta vare sig med eller utifrån.”

Med vänlig hälsning Emma

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt