Samhället

Ställ ultimatum till Iran om Ahmadreza Djalalis frigivande!

Söndag 6 November, 2022

DEN MÄRKLIGA TYSTNADEN...

Samtidigt som vi med spänning följer den revolutionära kampen mot den islamiska republiken i Iran så pågår en långsam avrättning av den svensk-iranske forskaren i katastrofmedicin AHMADREZA DJALALI i det ökända Evin-fängelset. Han har nu varit fängslad i sex år och åtta månader i väntan på att en dödsdom för helt falska och bisarra anklagelser ska verkställas. Ahmadrezas hälsa är helt underminerad av tortyr och umbäranden i fängelset och han kan mycket väl dö innan bödeln knackar på celldörren. VARFÖR reses inte krav på hans frigivning i samband med möten och demonstrationer till stöd för frihetskampen i Iran? Ingen nämner hans namn. VARFÖR ställer inte regeringen ett ultimativt krav om frigivande till den islamiska regimen som villkor för bibehållna mellanstatliga förbindelser?

Här nedan är ett öppet brev till Tobias Billström med krav att ställa ultimatum till Iran om Ahmadreza Djalalis frigivande

AHMADREZA DJALALI

Öppet brev till Tobias Billström.
Ställ ultimatum till Iran om Ahmadreza Djalalis frigivande!

Hej Tobias!
Gratulerar till ditt nya uppdrag som statsråd och chef för utrikesdepartementet! Du har många viktiga frågor på din agenda att ta itu med. Men jag skriver till dig för att försäkra mig om att FRIGIVNING AV AHMADREZA DJALALI finns högt upp på din prioriteringslista.
Den svenske medborgaren och forskaren vid Karolinska Institutet, internationellt erkänd expert inom katastrofmedicin, har nu varit fängslad i sex år och sju månader i Iran. Han är dömd till döden för horribla anklagelser som saknar all grund och som aldrig redovisats bevis för i en öppen rättegång med möjlighet till försvar. Tortyr, isolering och umbäranden i det ökända Evin-fängelset har helt underminerat Ahmadreza Djalalis hälsa och han riskerar at dö innan bödeln knackar på celldörren.
Den förra regeringen har aldrig ifrågasatt domen mot Ahmadreza och krävt hans frigivande som villkor för fortsatta normala förbindelser med Islamiska Republiken Iran. Avgående utrikesminister Ann Linde har endast motsatt sig dödsstraffet och vädjat om att det omvandlas till ett fängelsestraff...
Med detta förhållningssätt har både den s.k. "rättsprocessen" och "rättsväsendet" i Islamiska Republiken godtagits och Ahmadrezas fall har behandlats som ett vanligt "konsulärt ärende" när det i själva verket handlar om gisslantagning, som även andra EU-medborgare råkat ut för. Regimen i Iran vill ha verktyg för att utöva påtryckningar på regeringar i väst och förmå dem till en eftergiven och tillmötesgående hållning i politiska frågor.
I det läge som nu råder i Iran, där regimen är mycket pressad, finns möjlighet att ställa ett ultimativt krav på omedelbart frigivande av Ahmadreza Djalali och övriga gisslantagna EU-medborgare som villkor för fortsatta diplomatiska, ekonomiska och andra förbindelser. Det är anmärkningsvärt att den förra regeringen slutit flera samarbetsavtal med den islamiska regimen gällande forskning, vetenskapligt och akademiskt utbyte efter och trots att vår KI-forskare bjöds in till iranska universitet att föreläsa, men istället fängslades och dömdes till döden... Dessa samarbeten måste genast avslutas.
Jag har länge arbetat för frigivande av fängslade fackliga kamrater i Iran och är en av alla dem som engagerat sig för Ahmadreza. Jag hoppas att Du och den nya regeringen kommer se till att han kan återförenas med sin familj i Sverige.

Med hopp om svar och med vänlig hälsning
Göran Gustavsson
pensionär, f.d. undersköterska och förtroendevald i Kommunal

Omslagsbild: Riksdagshuset oktober 2017

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Göran Gustavsson

Pensionerad verkstads- och sjukvårdsarbetare, Stockholm

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt