Erik Pettersson

Elektriker, fackligt förtroendevald, Norrköping

Screen Shot 2020-06-23 at 7.00.48 PM.png

Artiklar av Erik Pettersson:

Återvänder ljuset till Norrköping?

Varför ska industrifacken bestämma vårdlönerna?

Från hyllad till hatad – utan nyanser

Kan vi knocka Annie Lööf?

Entreprenörer? Halleluja!

Året med 13 månader

Vad är ett land?

Stoppa uppluckringen av LAS