Samhället

E10 avslöjar verkliga motivet bakom höga bränsleskatter

Måndag 2 Augusti, 2021

Den första augusti 2021 infördes E10 på Sveriges bensinmackar. Det innebär att 95-oktanig bensin nu innehåller upp till 10% etanol, till skillnad från dagens 5% (E5). 98-oktanig bensin kommer fortsätta säljas med 5% etanol. Många har farhågor kring det nya bränslet, så Vi Som Bygger Landet har talat med Hans Albertsson på Bensinupproret för att reda ut begreppen.

Hur går det med bilen när man tankar E10?

- Jag tror faktiskt inte det kommer göra någonting särskilt med bilen. E10 finns redan idag i 14 länder i Europa. I Finland har de haft det i 10 år. Vad jag har kunnat läsa mig till så har det inte varit någon större grej, berättar Hans Albertsson.

- Etanol torkar ut packningar och sånt lite snabbare, så eventuellt kan det innebära att man måste byta packningar lite oftare. Många vill göra gällande att det sliter på motorer, men jag har inte hittat någonting som tyder på det. Men det är klart, en bil blir ju en god vän till en, och man vill ju att den ska ha bästa möjliga förutsättningar, så man blir ju naturligtvis rädd att den ska ta illa vid sig när man byter bränsle.

Det finns ett antal bilmodeller som inte är godkända för E10, och Teknikens Värld har en utförlig lista. Har man en av dessa modeller rekommenderas att man tankar 98 oktan.

Etanol har ett lägre energiinnehåll än bensin, så förbrukningen kan komma att öka. Men Hans Albertsson tror att det är en marginell ökning.

- Det är väldigt individuellt från bil till bil. Det har att göra med vad man har för inställning på motorn, med insprutning, osv. Det kan till och med finnas modeller där förbrukningen sjunker. Men jag tror att den generella upplevelsen är att förbrukningen kommer öka något.

De tar en skattefri vara och lägger skatt på den

Sveriges höga energi- och drivmedelsskatter påstås vara till för miljöns skull. Genom att beskatta bilister så säger sig regeringen verka för att fler ska välja kollektivtrafik eller fossilfria drivmedel. Men trots en högre inblandning av fossilfritt etanol i bensinen, så är bensinskatten den samma.

- Etanol är skattefritt, men när du blandar in det i fossila drivmedel så får du samma skattesats som det fossila, berättar Hans Albertsson.

- Istället för att nu sänka skatten med 5% eftersom det är 5% mer etanol inblandat, så låter de skatten vara. I princip är det ju en skattehöjning. De tar en skattefri vara och lägger skatt på den.

- Som i de flesta andra sammanhang så är det symbolpolitik. Om utsläppen minskar alls så är det ytterst marginellt genom att blanda in några procent etanol till i bensinen. Men de låtsas ju att de gör någonting iallafall.

För vanliga låginkomsttagare, pensionärer, sjukskrivna, osv., har skattetrycket ökat

Enligt Hans Albertsson har bensinskatten lite att göra med miljö, och desto mer med att fylla statskassan.

- Man har flyttat skattetrycket från höginkomsttagare till låginkomsttagare genom att slopa arvsskatt, förmögenhetsskatt och värnskatt. Istället har man infört regressiva skatter, som till exempel energiskatten.

- För vanliga låginkomsttagare, pensionärer, sjukskrivna, osv., har skattetrycket ökat. Vi måste alla tända våra lampor, värma upp våra våra hus, och köra våra bilar. Den lilla nöjeskörning som faktiskt sker är en extremt liten del. Så att påstå att skatten skulle vara för miljöns skull är rent löjeväckande.

Jag tycker det ska finnas ett rikt utbud av biodrivmedel som är skattefria och bra och gärna svensktillverkade

Hans Albertsson är inte motståndare till reduktionspliken som på sikt kommer öka etanolinblandningen i bensin till 30%. Tvärtom anser Hans Albertsson att Sverige borde bygga ut en inhemsk biodrivmedelsindustri.

- Jag tycker det ska finnas ett rikt utbud av biodrivmedel som är skattefria och bra och gärna svensktillverkade, menar Hans Albertsson.

- Om man frågar dem som håller på med biodrivmedel så finns det gott om kapacitet i Sverige. Enligt dem finns motsvarande 140 terawattimmar av skräpmaterial från skogsindustrin: kvistar, grenar och rötter som bara ligger i skogen och ruttnar. Vi använder ungefär 80 terawattimmar i alla våra fordon i Sverige, så med det överskottet skulle vi kunna spara och förädla skogen utan att utarma den.

- Sen finns det de som påstår att vi redan tar ut för mycket av skogen. Min gissning är att sanningen ligger någonstans mittemellan. Men med bra geografisk spridning och en klok skogshållning så är jag rätt så övertygad om att vi skulle kunna täcka lejonparten av det drivmedelsbehovet vi har.

- Med inhemsk drivmedelsproduktion hade man fått en bättre samhällsekonomi och man hade minskat utsläppen radikalt. Jag har svårt att se att det finns någon som tjänar på att hålla på att fjösa med ett par procent hit och ett par procent dit.

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt