Framtiden

EU och den nationella elförsörjningen

Måndag 19 Juli, 2021

EU föredrar vindkraft och elproducerad vätgas framför vattenkraft och svenskt skogsbruk. Bo Samuelsson, Hässleholm, ryter till mot EU-teknokraternas matematik.

Så har EU-teknokraterna, redan 2019, presenterat en s.k. "taxonomi". Verktyg för ”hållbara klimatanpassade investeringar” Enligt den så är inte vattenkraft och svenskt skogsbruk hållbar verksamhet. Däremot vindkraft och elproducerad vätgas.

Till skrivningen finns en bilaga, ”Compromise amendment”, där planen för EU:s elförsörjning presenteras. Där ska gigantiska vindkraftsinvesteringar göras. Första etappen av havsbaserad vindkraft skall öka från 12 MW till 60 GW fram till 2030, vilket innebär 12 000 vindsnurror. Till 2050 skall vindkraftsproduktionen öka till 450 GW, motsvarande 90 000 vindsnurror. Glöm inte vindsnurrornas beräknade livslängd är 20-25 år!

Vindsnurrorna skall placeras runt hela Östersjökusten, från Polen runt Östersjön och upp till norska gränsen. Svenska kraftnät skall bygga elanslutning mellan vindsnurrorna och det europeiska kraftnätet.

EU:s teknokrater har till uppgift att ta tillvara helt andra intressen än det svenska behovet av energi

Oklart om och i så fall hur svenska parlamentariker reagerat på tilltaget? Elen ska konsumeras i andra delar av EU. Profiten kommer naturligtvis hamna långt utanför välfärden!

Så hur påverkas då det svenska elpriset? Energimyndighetens uppgift är ju att se till att svenska medborgare har tillgång till billig och säker el. Medan EU:s teknokrater har till uppgift att ta tillvara helt andra intressen än det svenska behovet av energi. Så vad kan då vara bättre än kolonisera Sverige, Finland och övriga Östersjöländer, utom Tyskland, för nya ”lönsamma” vindsnurreinvesteringar.

Sverige har potential och infrastruktur för självförsörjning av drivmedel och el, om ekonomin anpassas till naturens begränsningar. Men EU är ett hinder!

Man undrar hur MP, V, Greenpeace och övrig miljörörelse, som också är vindsnurreanhängare, ser på tilltaget. Dessa går ju hand i hand med EU-teknokraterna, då de menar att skogen ska stå orörd och allt ska gå med elektricitet. Sverige har potential och infrastruktur för självförsörjning av drivmedel och el, om ekonomin anpassas till naturens begränsningar. Men EU är ett hinder!

Och om nu någon ännu inte upptäckt det odugliga politiska systemet vi slavar under, då är det dags att vakna!

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Bo Samuelsson

Hässleholm

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt