Tryggheten

Slutreplik: Nej, det är inte personalens fel

Torsdag 11 Februari, 2021

Läs också: Det är inte okunnig personal som orsakat smittan

När jag skriver att "kontinuitet, grundläggande kunskap och utbildning saknas hos personalen", så menar jag inte att ni gör ett dåligt jobb.

Ni som är utbildade och fast anställda och även ni som saknar utbildning och är timanställda gör ert bästa. Det är tack vare er som det fungerar så bra som det gör. Vården fungerar olika på olika platser men på de boenden där 25% är timanställda och tvingas gå mellan olika avdelningar så är det bristande kontinuitet. Många har heller inte mer utbildning än en kort hygienutbildning och hur man ger läkemedel ur dosett. Även om alla gör sitt bästa är det inte lätt med brist på skyddsutrustning och nya direktiv hela tiden. Även bland sjuksköterskor som har för stora områden brister det liksom hos biståndsbedömare som skickar smittade patienter in på boenden. Du har helt rätt i det.

Även om alla gör sitt bästa är det inte lätt med brist på skyddsutrustning och nya direktiv hela tiden

Äldrevården har varit eftersatt i många år men just nu står den i fokus. Stora förändringar behövs, inte bara för att minska smittan. Vi behöver bli av med marknadsstyrningen som är den grundläggande orsaken till dessa brister. Det behövs mer pengar som stannar i vården och inte läcker ut till vinster. Då kan alla timanställda som vill få utbildning och fast jobb, fler undersköterskor och sjuksköterskor kan anställas så vi får bort delade turer och dåliga scheman. Vi behöver ett system där vi som träffar de äldre blir hörda. Där våra kunskaper och erfarenheter tas till vara. Vården ska inte vara ett genomgångsyrke, utan en plats man vill stanna på och vara stolt över. Jag tror inte att vi kan hejda smittspridningen helt, det finns så många orsaker som du också skriver Emma. Jag står på din sida och vill kämpa för en bättre vård, en bättre värld. Vänliga hälsningar / Hilda

Hilda Bjerstedt

Pensionerad sjuksköterska, Osby

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt