Hilda Bjerstedt

Pensionerad sjuksköterska, Osby

Screen Shot 2021-01-24 at 6.59.52 PM.png

Artiklar av Hilda Bjerstedt:

Slutreplik: Nej, det är inte personalens fel

Vad är orsaken till smittan i äldrevården?