Samhället

Är det frihet att knarka ihjäl sig?

Söndag 23 Oktober, 2022

I en ledarkrönika 16/10 i Uppsala Nya Tidning skriver Sakine Madon om att Sverige bör ha en mer drogliberal politik. Hon ställer frågan "Men vad händer när yngre generationer, vanligtvis uppmuntrade till källkritik och kritiskt tänkande, har en mer liberal inställning till cannabis?"  Och hon anser att vi för länge sedan borde slutat med att jaga cannabisbrukare som inte behöver hjälp eller hota med fängelse när människor försöker lindra sin smärta. I ett debattsvar går Hans Johansson till angrepp mot den drogliberala politiken som ledarkrönikan för fram och citerar bl. a en spaningsledare vid polisregion Syd som i ett debattinlägg i Sydsvenskan den 16/11-21 påpekar "...dagens problem löses inte genom att mer narkotika används, vilket sker om vissa former av narkotikabrott avkriminaliseras, däremot måste insatserna inom vården öka markant”

Att liberalisera narkotikalagstiftningen innebär ökad acceptans för droganvändning

Det är dags för Sverige att tänka om och tänka nytt skriver Sakine Madon i UNT:s ledarkrönika 16/10. Under rubriken ”Lämna sandlådenivån i cannabisdebatten” raljerar hon över Sveriges restriktiva narkotikapolitik. Draghjälp hämtar hon av en Holländsk( !) kriminolog som i journalisten Johan Wickléns bok ”Vi ger oss aldrig: Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket” hävdar att ”vi har en tankepolis i landet med NFS som vunnit opinionen” - Alla verkade så överens.

Det som stör är tydligen det stora stöd den restriktiva politiken har hos gemene man. Det var ”osvenskt att knarka” och missbrukare bar på ”social smitta”. I den nyliberala tankevärden är den individuella frihetens lov ständigt i centrum. När samhälleliga intressen inskränker på borgerlighetens göranden och låtanden plockar liberalen fram ”förmyndarstats”kortet. ”Men vad händer när yngre generationer, vanligtvis uppmuntrade till källkritik och kritiskt tänkande har en mer liberal inställning till cannabis” frågor Madon. Det vill säga det i hennes ögon ”upplysta” social skikt där de liberala tongångarna faller i god gjord. Ätteläggen ska inte behöva hamna i något register för lite fuffens med populärdroger i sitt partajande är den outtalade meningen.

Nu har ju liberalarena inte något problem med att införa visitationszoner i de utsatta förorterna. Det är medelklassens villakvarter man vill värna från polisens ”klåfingrar" Eller som hon uttrycker det ”Att jaga cannabisbrukare som inte behöver hjälp, eller hota desperata människor som försöker lindra kronisk smärta med fängelse, borde vi sedan länge slutat med”

cannabisrökare2.jpg

Inspirationen hämtas som vanligt från USA och övriga EU. Där har legaliseringsförespråkarna vunnit stort politiskt inflytande. Synen på cannabis har ”avdramatiseras” och i flertal länder avkriminaliserats och drogen ses alltmer som en normalitet ungefär som alkohol. Madons käpphäst är att den nuvarande politiken misslyckats. Enligt statistiken har Sverige det högsta antalet narkotikarelaterande dödsfall i hela EU. Trots alla polisinsatser och kampanjer är cannabis Sveriges och världens mest avvända drog påpekar hon

Antigen far Madon själv medvetet med förvrängning eller så borde hon själv fundera på sin förmåga till källkritik. Det går nämligen inte att rakt av likställa statistiken vad gäller narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder då underlaget kan skilja sig rejält vilket också poängteras av EU:s narkotikabyrå. Konstaterbart dödsfall påverkas av hur ofta man gör obduktion av avliden, vilka substanser man letar efter och hur det rapporteras. Sverige gör detta i väldigt hög utsträckning.

Exempelvis är rättsmedicinska undersökningar dyrbara och varierar stort mellan länder. Ungefär en tredjedel av EU:s länder använder sig av specialregister med stora skillnader i kvalitet och jämförbarhet. Ett land som använts som slagträ i den narkotikapolitiska debatten är Portugal. Landet uppvisade i National Report 2009 40 dödsfall per miljon medan Sverige hade 24. Två år senare hade andelen i Portugal sjunkit till 7 och Sverige ökat till 37. Portugal ändrade vid denna tid sin narkotikapolitik i mer liberal riktning. Portugal använder sig av specialregister, Sverige av dödsorsaksregister.

Att USA och andra länder agerar för att legalisera cannabis är särskilt märkligt eftersom vi idag har stora kunskaper om de skador bruket kan leda till. En tidig debut och regelbundet användande kan leda till försämrade kognitiva funktioner,. beroendeutveckling, ångest och ökad risk för psykotiska symtom konstaterar Folkhälsomyndigheten . Cannabisbruk har också en akut påverkan på motorisk koordination, vilket gör brukaren olämplig i en rad yrken ex busschaufför och utgör därtill en trafikfara.. En på tio cannabisrökare utvecklar ett beroende och av de unga en på sex.

Istället för att diskutera hur dödligheten kan minska har den politiska debatten till stor del handlat om att skicka signaler hävdar Madon. Varför ställa preventivåtgärder i motsättning till behandling? Vi är behov av båda åtgärderna De har olika syften och kompletterar varandra. Den nya regering som liberalerna är en del av har ju rakt av köpt SD:s koncept om fler poliser och hårdare straff med föga intresse för vård. SD vill tom avskaffa uttrycket kriminalvård. Retoriken skorrar.

Att de preventiva åtgärderna inte skulle ha effekt stämmer inte. Årsprevelansen för ungdomar i Sverige är 15% (antalet som rökt någon gång på årsbasis) För hela befolkningen ligger den på 2 procent. För narkotikaliberala länder som Spanien Frankrike, USA och Kanada ligger årsprevelansen på 23 procent. Vårdbehovet vad gäller cannabisproblem ökar också med ökad konsumtion vilket är fallet i länder med liberal narkotikapolitik. Om man jämför antalet vårdintagna (med hänsyn till folkmängden) ligger den ofta på en dubbelt så hög nivå som i Sverige, vilket är fallet i Danmark, Nederländerna och USA:s delstat Kalifornien.

Tyvärr har den av liberalerna påhejade EU-anslutningen medfört ökat narkotikainflöde då tullverket i stor utsträckning närmast avvecklades vid inträdet. Därtill har den medicinska cannabis- förskrivningen vilket är gällande för alla EU-länder och som i exempel Nederländerna inte ens kräver läkarkompetens, medfört en legal cannabisimport

Som Stefan Steiner, spaningsledare vid polisregion Syd i ett debattinlägg i Sydsvenskan den 16/11-21 påpekar. ”..dagens problem löses inte genom att mer narkotika används, vilket sker om vissa former av narkotikabrott avkriminaliseras, däremot måste insatserna inom vården öka markant”. En tillåtande hållning och acceptans leder generellt till större konsumtion. Cannabis är betydligt farligare för ungdomar då deras hjärnor inte är färdigutvecklade.

Madons påstående att polisen ”jagar cannabisbrukare som inte behöver hjälp” är ren demagogi.

Polisens insatser är selektiv. Man riktar fokus på öppna drogscener, nyrekrytering till kriminalitet och bekämpning av organiserad brottslighet. Att som vuxen med arbete och normalt socialt liv i övrigt hamna hos polisen för att man använt hasch är minimal. Dessutom är straffet för eget bruk aldrig fängelse, även om det finns i straffskalan, utan böter

Det handlar om solidaritet med de som befinner sig i underläge. Det underlättar för föräldrar som kan luta sig mot samhällets restriktiva syn på all narkotika när de diskuterar med sina ungdomar hur viktigt det är att stå emot trycket från en pockande och sensationslysten omgivning.

Sakine Madon får se upp så att den lösa sand hon står på inte glider ner i narkotikaträsket

Här är en länk till ledarkrönikan i Uppsal Nya Tidning:

https://unt.se/ledare/ledarkronika/artikel/lamna-sandladenivan-i-cannabisdebatten/jpqeoyqr

Omslagsbild: cannabisplanta

Hans Johansson

Pensionerad lärare, Uppsala/Östhammar

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt