Samhället

Det är dags att sluta bryta mot lagen, chefer!

Lördag 13 Mars, 2021

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi upprepar: på Lika villkor för hela befolkningen. Så står det i Hälso- och sjukvårdslagen.

Det kan knappast bli mer tydligt än så. Ändå har vi de senaste decennierna sett en utveckling med privata sjukförsäkringar, som helt åsidosätter denna lagstiftning. Det är ju inte så att lagen är svår att förstå, så vad beror det på?

Författaren, forskaren i ekonomisk historia John Lapidus skrev den 12:e februari en debattartikel i Aftonbladet som grävde lite i frågan.

”I åratal har de fått lära sig att man ska bryta mot lagen och tränga sig före i vårdkön. I åratal har de uppmuntrats att teckna privata sjukvårdsförsäkringar åt sig själva och sina anhöriga, så det är inte konstigt att de blev sugna på att göra tabberas på vaccinet.”, konstaterar han i sin artikel.

så de tänker väl: om jag kan smita före i vårdkön så kan jag väl också smita före i vaccinkön."

Det är inte konstigt egentligen. Samtliga politiska partier, och medier har varit delaktiga i detta. Antingen genom att aktivt driva på utvecklingen, eller av olika skäl (partipolitisk strategi och kohandel) antingen varit ambivalenta, vilket Lapidus ger exempel från Expressen, som på något sätt lyckas med bedriften att vara både för och emot köhoppande.

Eller så har man hållit tyst. Alla som inte höjt rösten har gjort sig skyldiga till att göra lagbrott normalt. Samtalet präglas därav: det blir normalt och inte ifrågasatt. Undan kommer man för att Hälso- och sjukvårdslagen inte är en del av brottsbalken utan snarare en lag om praxis. Men att ifrågasätta detta är viktigt - annars försvinner rätten till lika behandling, det blir en ny praxis. Och ifrågasatte, det gjorde John Lapidus. Vi Som Bygger Landet hörde av oss till honom för att ställa en kort och enkel fråga:

-John Lapidus, varför skrev du en debattartikel i Aftonbladet, med krav att cheferna som olovligen har fixat vaccin till sig själva och sina anhöriga bör straffas?

"Det är väl på ett sätt rätt självklart att chefer inte ska smita före i vaccinkön. En sak som jag pekade på i min Aftonbladet-artikel var en av de bakomliggande mekanismerna till detta: chefer har i strid med lagen vant sig vid att smita före alla andra med hjälp av privata sjukvårdsförsäkringar, något som även fler än bara chefer vant sig vid, så de tänker väl: om jag kan smita före i vårdkön så kan jag väl också smita före i vaccinkön."

Tidningen Vi som Bygger Landet håller med. Vi vill gärna passa på att avrunda med samma ord som Lapidus i sin debattartikel:

”Ingen ska ha rätt att tränga sig före någon annan. Till exempel att vi ska vara stolta över lagen om vård på lika villkor, och att den måste försvaras mycket bättre än vad som i dag är fallet.”

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt