Landet

Elöverskottet?

Lördag 10 Juli, 2021

När stålverk ska drivas utan kol och bilar ska gå på batteri krävs stora mängder el. Men är vindkraften verkligen en lösning? Bo Samuelsson, Hässleholm, är skeptisk.

Det påstås att landet har elöverskott. Att framtida elbehov ska produceras med vindkraft. Jo, det låter bra. Då krävs ca 9000 vindsnurror till. Och som kräver backup.

Elöverskottet från norr, vattenkraften främst, är nu intecknad. Industrisatsningar i norr kommer att kräva stora mängder el. Bara för vätgasproduktion för ersättning av kol vid reduktion för stålframställning krävs minst ytterligare el motsvarande två kärnkraftverk.

Fordonsindustrins självpåtagna uppgift att på kort tid byta ut fordonsflottan mot el och vätgasdrivna fordon, kräver el motsvarande två kärnkraftverk

Batteritillverkning, serverhallar mm, el motsvarande knappt ett kärnkraftverk. Politiker i norr har gjort klart, ”Det blir inget elöverskott att leverera till övriga landet.” Och som lök på laxen, fordonsindustrins självpåtagna uppgift att på kort tid byta ut fordonsflottan mot el och vätgasdrivna fordon, kräver el motsvarande två kärnkraftverk för laddning av fordonsbatteri. Totalt för denna ”klimatanpassade” satsning krävs ytterligare 60% elproduktion.

Från politiskt håll, ansvarig minister, socialdemokraten Ygeman har klargjort att ”marknaden” kommer fixa el i tillräcklig mängd. Så nu pågår ohämmad exploatering av de sista resterna av orörd vildmark med ny monokultur i form av vindkraftsnurror. Och det är utländskt kapital som i huvudsak använder Sverige som vindkraftkoloni. Om någon tror att detta kommer gynna svenska lönearbetare så blir besvikelsen stor.

En vindsnurras livslängd beräknas till 20-25 år

Tvärtom kommer vi belastas ekonomiskt. Betänk, en vindsnurras livslängd beräknas till 20-25 år! Hur har man tänkt? Uppenbart är att ”Klimatproblematiken” får monopolkapitalet att gnugga händer av förtjusning.

Nu börjar publiceras en hel del vetenskapliga rapporter som ifrågasätter IPCC: s uppdrag och slutsatser. Problematiken är mer komplex än vad som redovisas. Det krävs en helt annan syn på energi och drivmedelsförsörjning. Så kan vi t ex. nationellt, ta till vara avfallet från skogsavverkning och producera metanol som drivmedel till landets befintliga fordonsflotta. Infrastrukturen finns ju redan. Att jämföra med all ny infrastruktur som krävs för laddning av alla fordon som exempel.

Nu gnäller miljörörelsen, vänstern, MP och Greenpiece över skogsbruket. Men att låta skogen stå orörd?

Visst går det att ställa om skogsbruket, men inte under ohämmad tillväxtfilosofi. Dessutom kan råvara för metanolframställning produceras med ”energiskog” på ”olämplig” mark. Här på norra halvklotet finns stor potential för energi och drivmedelsförsörjning, Dags att påbörja opinionsbildning mot kapitalisternas planer.

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Bo Samuelsson

Hässleholm

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt