Samhället

Elbilen löser inte problemen

Tisdag 16 Mars, 2021

Dagligen nås vi av rapporter om hur klimatet förändras. Värmerekord slås på löpande band, extremväder blir allt vanligare, isarna vid polerna smälter, glaciärer kollapsar, havsnivåerna stiger, golfströmmen hackar och djurarter dör ut. Det är ingen tvekan om att mänskligheten står inför en katastrof. Dock ser det ut som om kapitalismens ”osynliga hand” börjat jobba. Sol- och vindkraft håller på att konkurrera ut såväl kärnkraft som fossila bränslen när det gäller elproduktion. I USA, Europa och Indien var det enbart el från förnyelsebara energikällor som ökade under 2020. Kärnkraft och fossilt minskade. I Kina ökade förnybart mest även om de båda andra energikällorna också ökade. I detta ljus ser det alltså ut som om marknadsekonomin fixar klimatkrisen. Nu hävdar de mest teknikpositiva att det enda vi behöver är en övergång till el-bilar och en kommersiell metod att ”tvätta” koldioxid ur atmosfären.

Fracking.jpg

Nu är oljan så dyr att det till och med är lönsamt att producera genom fracking.

Peak Oil har inträffat, det är expertisen överens om. Det betyder att hälften av oljan på jorden nu är slut. Olja, som är förutsättningen för vårt sätt att leva, blir därför dyrare och dyrare. Nu är oljan så dyr att det till och med är lönsamt att producera olja genom fracking. Detta har gjort att USA nu är världens ledande oljeproducent trots att den konventionella oljan tagit slut där för länge sedan. Oljan är fortfarande den viktigaste handelsvaran på jorden, trots att fossila bränslen är grunden till den klimatkris vi befinner oss i.

Oljeproduktionen ligger på omkring 80 miljoner fat per dag. Halten av koldioxid i atmosfären ökar således hela tiden. Anledningen är att det ekonomiska systemet inte ställer några ekologiska eller moraliska krav. Allt utom ekonomisk tillväxt är ovidkommande. Vi tvingas att delta i köphysterin, bilåkandet och det allmänna slöseriet. Utan detta kollapsar kapitalismen. Nio av tio bilar drivs av fossila bränslen. Det finns inte en rimlig chans att eldrift skulle kunna ersätta alla bensin/dieselbilar. Det finns för många bilar. Vårt ekonomiska system kräver att vi lever som om vi hade fyra jordklot.

Vårt ekonomiska system kräver att vi lever som om vi hade fyra jordklot.

Elbil.jpg

Det finns inte en rimlig chans att eldrift skulle kunna ersätta bensin/dieselbilar. Det finns för många bilar.

Problemet är således inte bristen på teknik utan det kapitalistiska systemets inneboende destruktivitet. ”Den osynlige handen” fungerar bara glimtvis eftersom den är både blind och känslokall.
Kapitalismens facit ser bland annat ut så här:


*Jordens förråd av levande biomassa (fr a. skog) har minskat drastiskt det senaste århundrandet.
*Det är snart mer plast än fisk i haven.
*Det mesta av jordens förråd av metaller är utvunnet.
*Den 6:e massdöden pågår.
*Endast 4 procent av jordens däggdjur är vilda djur. Resten är tamboskap och människor.
*Människor tvingas på flykt på grund av klimatförändringar.

BayanOboMongoliet.jpg

Satellitbild, Bayan Obo, Mongoliet - härifrån kommer uppemot 45% av världens sällsynta jordartsmetaller (osäker uppgift).

Trots att marknadsekonomin ser ut att fungera bättre och bättre när det gäller elproduktion är dess totala konsekvenser förskräckliga. Skulle kapitalismen trots allt klara av klimatkrisen återstår alla andra problem som den förorsakat.

Trots att marknadsekonomin ser ut att fungera bättre och bättre när det gäller elproduktion är dess totala konsekvenser förskräckliga. Skulle kapitalismen trots allt klara av klimatkrisen återstår alla andra problem som den förorsakat. Att hävda att det krävs ett nytt ekonomiskt system är emellertid inte helt lätt eftersom ordet socialism solkats ner av de försök som gjorts. Den så kallade leninismen med utlöparen maoism, har bevisat sin omöjlighet genom den inbyggda bristen på demokrati. En socialism som bygger på demokrati är emellertid fullt möjlig.

Martin Hägglund framhåller i sin bok ”Vårt enda liv” tre principer för demokratisk socialism:


* Rikedom mäts i socialt tillgänglig fri tid i stället för ekonomisk tillväxt.
* Arbete utförs av var och en efter förmåga. Fördelningen av resurser sker till var och en efter behov.
* Produktionsmedlen ägs gemensamt för att gagna våra liv i stället för profiten.

De enda som kan göra något åt detta är vi, nu levande människor. Och de ekonomiska lagarna är, till skillnad från naturlagarna, uppfunna av människor.

Detta är lätt att formulera men svårare att åstadkomma. Icke desto mindre är det vad som krävs om inte kravet på den ekonomiska tillväxten ska fortsätta gräva mänsklighetens grav. De enda som kan göra något åt detta är vi, nu levande människor. Och de ekonomiska lagarna är, till skillnad från naturlagarna, uppfunna av människor. Därmed är det ekonomiska systemet möjligt att byta ut.

Att fortsätta som tidigare och hoppas på en rättvisare fördelning inom systemet är inte en lösning. En väg att gå är att arbeta politiskt för att minska bilismen och flygandet, minska köttätandet och köphysterin. Kort sagt, klä av kapitalismen och visa upp dess destruktivitet genom att aktivt peka på alternativ.

Anders Englesson,
Köksbordspartiet.se

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Anders Englesson

Karlshamn

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt