Samhället

Energikris: Hur hamnade vi här och vad borde göras?

Onsdag 11 Januari, 2023

"Priset för el har aldrig varit så högt, och många medborgare och företag känner på goda grunder en mycket stor och djup oro" skriver Matts Nilsson. Han vill att elmarknaden återregleras och att samhället och staten ta över såväl elproduktionen som distributionen av el. Han vill reglera fler älvar och vattendrag då det är den tryggaste och mest miljövänliga elproduktion och han vill se en massiv satsning på solenergi. Tekniken, kunnandet och utvecklingspotentialen finns redan i Sverige och vi ska investera i den istället för att importera solpaneler från Kina. Han vill behålla de nuvarande kärnkraftsreaktorerna, återuppstarta Ringhals 1 & 2 för att sedan fasa ut reaktor efter reaktor när vi kan ersätta dem med en säker, stabil och trygg elförsörjning.

Energipolitiken: funktionalitet eller dysfunktionalitet?

Aldrig förr eller någonsin har dysfunktionaliteten i den svenska energipolitiken varit lika påtaglig och uppenbar som idag: priset för el har aldrig varit så högt, och många medborgare och företag känner på goda grunder en mycket stor och djup oro för hur, när och ö h t om detta får ett slut.Samtidigt  fortsätter både den förra och nyvalda regeringen sin pajkastning och sina direkt vilseledande ”förklaringar” till hur det kunde bli så här. Och det trots att de senaste decenniernas energipolitik just inte varit annat än en enda lång resa i försumligheter, partipolitiska låsningar, försuttna möjligheter, dimridåer och marknadsliberalism. I ett land som bara för trettio år sedan hade världens mest stabila och välfungerande energiproduktion! 

FÖRSUMLIGHETER: överföringen av elkraft inom landet var redan vid ingången till 2000-talet eftersatt och i avsaknad av en nödvändig framsynthet. 20 förlorade år!?                             

PARTIPOLITISKA LÅSNINGAR: alla riksdagspartier har surrat varandra och sig själva vid masten för den grundsatta skutan. Bara för att kunna sitta kvar vid maktens köttgrytor har t ex (s) gjort sig beroende och delvis styrda av (mp). Lite som att utse en världsfrånvänd navelskådare och siare till energipolitisk rådgivare. Vad vet väl (mp) om energipolitik eller energiproduktion ö h t? Inte särskilt mycket att döma av partiets allt ystrare dans kring och evangelisering av både vindkraften och elbilen.

DIMRIDÅER: lika kärnkrafts-evangelisterna nämner vindkrafts- och elbils-entusiasterna inte med ett enda ord hur, på vilket sätt och - inte minst - var råvarorna till deras storvulna projekt ska ta tas fram. Ska uranet brytas i Sverige, eller också i fortsättningen importeras från den extremt miljöförstörande gruvbrytningen i Kanada, Australien eller Kazakstan? Ska hundratusentals nickel, kobolt, mangan och litium också i fortsättningen brytas i Ryssland (sic!), Kongo, Sydafrika och Chile - under omständigheter och på arbetsvillkor som får Charles Dickens skräckskildringar av industrialiseringens barndom att framstå närmast harmlösa - eller i Sverige?!? Ska betongen till alla vindkraftsparker tillverkas i Sverige - eller t ex importeras från Östeuropa? De ”fossilfria miljövännerna” är allmänheten och väljarna svaret skyldiga! Så också när det gäller ”slutförvaret” av 100 000-tals ton av hög-, medel- och lågaktivt kärnkraftsavfall, liksom hur - inom bara tio år - 250 000 ton uttjänta bilbatterier ska återvinnas. För rotorbladen till vindkraften finns ännu ingen känd återvinningsmöjlighet ö h t. Den offentliga energidebatten är varken betjänt av fler dimridåer, politiska scharlatanerna eller ”miljö”-talibaner.

MARKNADSLIBERALISMEN: Som ett spöke har nu marknadsliberalismen också lägrat sig över energidebatten i allmänhet, och elkrisen i synnerhet. Konsekvenserna av Sveriges anslutning till EU (1995) blev nu inte alls lika dramatiska och omvälvande som EU-motståndarna eller skeptikerna föreställde sig. Den blev mycket, mycket värre! Den som kan och vill betala bäst (eller sämst!) vid varje givet tillfälle vinner upphandlingen, och fastställer på så sätt priset. Högt för t ex el, eller lågt för t ex den fortsatta importen av arbetskraftsinvandrare och ekonomiska ”flyktingar”. Marknadskapitalismens ”osynliga hand” lägger just inte annat än utarmning av lönearbetarna och en alltmer alarmerande miljöförstöring ”till rätta”. Priset för att upprätthålla och helst förbättra profitkvoten kan i marknadsliberalismens värld aldrig bli för högt. Men får alltid betalas av någon annan!

FRÅNVARON AV VARJE KONSEKVENSANALYS av de idag presenterade förslagen till en framtida energipolitik kräver ett alternativa förslag till en ny, framsynt, stabil och maximalt miljövänlig dito.                                                    

ÅTERREGLERA den 1996 avreglerade elmarknaden med bildandet av ”Nordpool”. Endast överskott av el ska kunna säljas utanför Sveriges gränser, och el - liksom all annan offentlig infrastruktur - ska inte vara ”konkurrensutsatt”.                                         

SATSA MINST 30 % av de s k ”flaskhalsintäkterna” på att forcerat bygga ut och säkra elöverföringen till och i Sveriges alla landsändar. Återför resterande intäkter till konsumenterna i proportion till sin konsumtion.

SLOPA såväl elnätsavgifterna, energiskatten och momsen på el. Låt samhället och staten ta över såväl elproduktionen som distributionen av el. I över 30 år har horder av krämare, profitörer och spekulanter tillåtits att i princip husera fritt inom energisektorn och roffa åt sig enorma vinster. Som alibi har dom gömt och dolt sig bakom ”bolagiseringar” och ”fri konkurrens”. Likheten med vårt nuvarande (och havererade) pensionssystem är på flera punkter slående och skrämmande!

BEHÅLL de nuvarande kärnkraftsreaktorerna och återuppstarta, så snart det bara låter sig göras, Ringhals 1 & 2. Fasa ut reaktor efter reaktor först när vi kan ersätta dem med en säker, stabil och trygg elförsörjning.

REGLERA ALLA älvar och vattendrag i Sverige i syfte att utvinna maximalt med elkraft. Vattenkraften är och förblir - outstanding - den tryggaste och mest miljövänligaste elproduktionen.

SATSA MASSIVT på solenergin, men då INTE på importerade och extremt miljöförstörande paneler, moduler eller s k vacuumrör från t ex Kina! Tekniken, kunnandet och utvecklingspotentialen finns redan i Sverige! Investera i den! Så också i bioenergin, vätgasen och fusionsenergin. 

AVSLUTNINGSVIS: föreställningen om den ”fria rörlighetens välsignelser” vad gäller både varor, tjänster och människor är - och förblir - en av historiens största illusioner. Det indiska reptricket har alltid tyckts mig mer trovärdigt. Priset för den globalisering som vi idag ser dom yttersta konsekvenserna av har blivit förödande för både miljön och 99 % av världens befolkning!           

Matts Nilsson, Pappers ordförande i Jönköping (1987-2003) och nybliven medlem i Socialisterna-Välfärdspartiet

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Matts Nilsson

Pensionerad pappersbruksarbetare, Jönköping

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt