Samhället

EU:s vindsnurror är inte lösningen

Tisdag 30 November, 2021

Anders Englesson och elöverskottet

21 nov skriver Anders Englesson och upprörs över att det oljeeldade kraftverket i Karlshamn tagits i drift. För profitens skull. Nå, nu är det väl själva drivkraften för privat produktion, så länge efterfrågan finns. Och i södra delen av landet råder elbrist. Nya industrietableringar får avslås på grund av elbrist. Visst finns, idag, överskott i norr, men Svenska kraftnät har inte fått ekonomi för att bygga ut ledningsnätet förrän nu. Till råga på allt så är det norrländska elöverskottet redan intecknat för industrisatsningar i Norr. Fossilfri stålproduktion, batteritillverkning och multinationella bolags serverhallar mm. kommer kräva ytterligare el motsvarande 2,5 kärnkraftverk. Laddning av elbilar, befolkningstillväxt, industrisatsningar i söder, el motsvarande 3,5 kärnkraftverk. Sex av tolv kärnreaktorer har nu avvecklats. Det gaseldade Öresundsverket har dessutom plockats ned och skeppats i väg till Asien! Men vi har ju vindkraft!

Vindkraft! Tyvärr, otillräcklig och värdelös när vinden uteblir

Så kan vi konstatera att de överstatliga besluten att ersätta all fossilbränsle med el kommer kräva ofantliga satsningar. Eu-teknokraterna har, 2020, utfärdat en taxonomi (styrmedel för ekonomiska investeringar) där enorma satsningar, 800 miljarder Euro, på bland annat havsbaserade vindsnurror planeras. Runt hela Östersjön, upp till Norska gränsen skall , fram till 2050

90 000 vindsnurror byggas, där svenska staten, vi, skall subventionera elanslutningar mellan det europeiska elnätet och snurrorna.

De har en beräknad livslängd på 20 år!! Och här är det utländskt kapital som står för ägandet av elsnurror. Inte undra på att klimathotet (monopolkapitalet) kräver överstatlig kontroll! Så även nationellt där landbaserade snurror växer upp likt granplanteringar.

Betänk, om Europas bilpark ersätts med elbilar kommer krävas el motsvarande 100 nya kärnkraftverk.

För dess laddning. Samtidigt så motverkar EU och våra folkvalda rationella, miljövänliga lösningar. Som exempel så visar flera statliga och vetenskapliga undersökningar att metanol, framställt på skogsavfall som utmärkt ersättning för bensin och diesel.

Det svenska skogsavfallet, grot, räcker mer än väl till den svenska fordonsflottan.

Och Infrastrukturen finns ju! Men, enligt EU ska biodrivmedel vara ”prisneutralt”, Dvs inte konkurrera med bensin och diesel. Det är dyrare att producera biodrivmedel, men Sverige skulle vara självförsörjande.

På hela Norra halvan av norra halvklotet kan produceras metanol storskaligt. Helt klimatneutralt. Vidare: Sverige har även naturgas inom räckhåll för att garantera säker tillgång på energi.

De överstatliga åtgärder och framtida omställningsplaner motverkar i stället klimat och miljöanpassning. Omställningen är däremot en rejäl kassako för kapitalet. På bekostnad av främst fattiga länders utveckling.

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Bo Samuelsson

Hässleholm

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt