Jobbet

Hot och våld på jobbet - lärare

Onsdag 9 Februari, 2022

Det som behöver göras är helt enkelt att låta skolorna vara kompensatoriska samhällsinstanser som faktiskt får budget efter behov säger en lärare i Västergötland om hot och våld i skolan.

Hot, våld och utsatthet – hur ser det ut på din arbetsplats eller i din bransch?
– På min arbetsplats är hoten och våldet inte oftast riktat till personal. Utan mot och mellan eleverna själva. I min bransch i övrigt är tyvärr både hot och våld mer utbrett mot personal. Oftast från yngre elever och/eller deras vårdnadshavare.

Vilken är din uppfattning av hur detta utvecklats över tid?

– Både hot och våld har eskalerat under de senaste 15 åren. Samtidigt som samhället sålt ut allt vi hade gemensamt och premierat människor att främst tänka på sig själva och gärna utnyttja andra när tillfälle ges - så har också klimatet hårdnat. Offentliga och skattefinansierade institutioner som vård och skola har den senaste tiden styrts som privata företag och förlorat sina mjukare värden. När inte budget finns och när verksamheten inte längre kan ge det stöd som behövs så kommer hot och våld på köpet.

Vad görs åt detta/vad borde göras?

– Inget särskilt görs då problemen är såpass grundläggande. Istället sminkas ytan genom att arbetsgivaren startar särskilda grupper för ett visst antal elever medan problemen kvarstår. Det som behöver göras är helt enkelt att låta skolorna vara kompensatoriska samhällsinstanser som faktiskt får budget efter behov. Ekonomi har inte med skola och vård att göra. Det måste få kosta och folk med resurser måste betala sin del.

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt