Landet

Inför nytt kvotsystem – årliga beslut om antalet flyktingar

Söndag 15 November, 2020

Människor pressas allt hårdare i konkurrensen om jobb. På den grå eller svarta arbetsmarknaden utnyttjas invandrare som rena slavar av skrupelfria arbetsgivare. Välfärden belastas allt hårdare, skolan segregeras allt mer. Människor faller offer för hederskulturer och gängkriminalitet. Listan kan göras lång.

Vad vi ser är effekterna av kapitalismens härjningar och den ansvarslösa migrationspolitik som förts under decennier. Det krävs rejäla förändringar av den förda politiken som kombinerar återreglering av invandringen med en socialistisk agenda. En sådan politik formulerar vi i Socialisterna – Välfärdspartiet i vårt nya migrationspolitiska program.

Ställ inte arbetare mot arbetare

Det är oftast fattigdom och brist på framtidsutsikter som är skälet att människor blir arbetskraftsinvandrare. Men fattigdom i ett land kräver en lösning där och kan inte vara ett skäl till att tillåta arbetskraftsinvandring till Sverige. Det vore att låta den enes desperation gå ut över den andres ställning i förhållande till kapitalintressena. Det är att ställa arbetare mot arbetare, och det gör vi aldrig.

Därför säger vi nej till dagens oreglerade arbetskraftsinvandring. Vi tillåter endast arbetskraftsinvandring om en arbetsgivare kan bevisa att det råder brist på viss typ av arbetskraft i Sverige.

Motståndare till spårbytet

Flyktinginvandring sker, till skillnad från arbetskraftsinvandring, för att undkomma krig och förföljelse. Vi motsätter oss en sammanblandning av dessa.

Vi är motståndare till det så kallade spårbytet, som tillåter den som fått avslag på en ansökan om asyl att i stället söka arbetstillstånd. Vi är också motståndare till den ordning som i dag råder där flyktinginvandrare som fått tillfälliga uppehållstillstånd kan få ett permanent uppehållstillstånd om de visar att de fått ett arbete.

Först välfärd, sedan flyktingmottagande

En hållbar och klassbaserad flyktinginvandring, som vi förordar i vårt migrationspolitiska program, förutsätter att det finns skolplatser åt barnen, utbildningsplatser och arbeten åt de vuxna, en tillräckligt rustad socialtjänst – innan man tar emot flyktingar.

Om denna linje inte upprätthålls – vilket är fallet i Sverige nu – leder flyktinginvandringen till förvärrad bostadsbrist, ökad brist på skolplatser, press nedåt på löner, förslumning och ett urholkat socialt skyddsnät.

Andra faktorer måste också beaktas. Invandrargrupper är till exempel överrepresenterade när det gäller brottslighet. Man måste därför fästa särskild vikt vid att säkerställa att flyktinginvandringen inte leder till ökad otrygghet och uppluckrad ordning i arbetares boende- och livsmiljöer.

Inför kvotsystem

Tillfälligheter avgör vilka och hur många som kommer till Sverige som flyktingar. Det är bara om man befinner sig i Sverige som man kan söka asyl här. I praktiken är det människosmugglare som bestämmer vilka flyktingar som tar sig hit. De som har pengar kan betala och ta sig fram. De andra blir kvar.

Vi vill ersätta dagens asylsystem med ett kvotsystem, där det årligen fattas beslut i riksdagen om hur många flyktingar Sverige ska ta emot. Då kan vi påverka vilka grupper som kan få uppehållstillstånd och hur stora de grupperna ska vara. Då berövar vi människosmugglarna deras makt och inkomstkälla och säkerställer att de som är i störst behov av en fristad också får den.

Ett socialistiskt alternativ

När vi ser att arbetarklassens intressen är hotade, när välfärden ligger i spillror och otryggheten breder ut sig då kräver vi förändring. Det som saknats finns nu. Vi har ett socialistiskt alternativ med en hållbar och klassbaserad migrationspolitik.

Artikeln är tidigare publicerad i Altinget.

Jacob Hoffsten
Partiordförande och fullmäktigeledamot, Socialisterna – Välfärdspartiet, Västervik

Therese Rhann
Fullmäktigeledamot, Socialisterna – Välfärdspartiet, Uppsala

Johannes Regell
Fullmäktigeledamot, Socialisterna – Välfärdspartiet, Västervik

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt