Jobbet

Kommer USA och EU verkligen bry sig om Sverige?

Torsdag 8 April, 2021

Utförsäljning av företag och nedläggning av fabriker i Sverige bara fortsätter. Vad ska vi leva av? Vad gör vår svenska politikerelit och överklass? Vad har de för svar på frågan vad vi ska leva av? Mer EU och svansa efter USA verkar vara deras svar. Men en sådan politik leder till avgrunden.

Har EU bidragit med något positivt? Att EU är ett nyliberalt överstatligt projekt vet både du och jag. Men har EU bidragit med något bra ekonomiskt? Svaret är nej. Euron har lagt en förlamande hand på ekonomin inom EU och den nyliberala politiken gör saken bara än värre. Det senaste var att den svenska politikereliten gick med på att vi ska betala 150 miljarder till EU och dessutom ska medlemsavgiften höjas. Vidare har vårt handelsunderskott till andra EU-länder ökat under åren. Vår ekonomi har alltså försämrats och vi har inte fått fler arbeten pga. EU. Allt är helt enkelt minus med EU.

Att EU är ett nyliberalt överstatligt projekt vet både du och jag. Men har EU bidragit med något bra ekonomiskt? Svaret är nej.

USA då? Närmandet till USA genom värdlandsavtalet och förbudet för Huawei att sälja 5G-utrustning i Sverige kanske kan medföra mer handel med USA? Glöm det. USA:s tillverkningsindustri har flyttats till Kina och USA:s ekonomi går allt mer back varje år. USA har också ett sådant kostnadsläge att tillverkningsindustrin inte har någon framtid där. Rent ekonomiskt finns inget att vinna på att närma sig USA.

USA har också ett sådant kostnadsläge att tillverkningsindustrin inte har någon framtid där. Rent ekonomiskt finns inget att vinna på att närma sig USA

Asien och framför allt Kina är istället dragloket i världsekonomin numera. Förutom länder som Kina och Japan växer till exempel Indien och Vietnam. De flesta asiatiska länder skrev nyligen på ett handelsavtal, RCAP, med avsikten att ta bort tull- och handelshinder emellan sig. Kinas nya sidenväg fortsätter att växa och detta faktiskt med hjälp av USA! Tidigare köpte Kina amerikanska statsobligationer för sitt dollaröverskott. Men idag använder Kina sitt handelsöverskott med USA till investeringar i sidenvägen. Stora investeringsprojekt runtom i världen finansieras alltså med dollar.

Genom att förolämpa Kina genom att förbjuda Huawei i Sverige kommer svenska företag att gå miste om handel. Ericssons VD insåg konsekvenserna av regeringens förbud och protesterade. Under 100 år fram till 1951 plågades Kina av kolonialmakternas terror. Allt som idag påminner om en sådan kolonial attityd förolämpar Kinas regering och det kinesiska folket. Därför får detta ekonomiska konsekvenser, men förstår vår regering det? Uppenbarligen inte. För förolämpningarna mot Kina fortsätter. När H&M förmodade att tvångsarbete förekommer i Xinjiang var statsminister Löfvens kommentar ”H&M har säkert fog för sin kritik”.

En sak är säker i alla fall. Vår politikerelit och överklass saknar svar på dessa frågor.

Så vad ska vi leva av framöver? Hur ska du och jag klara oss? Vilka jobb kommer att finnas framöver? Hur ska pensionerna betalas utan en produktiv ekonomi? En sak är säker i alla fall. Vår politikerelit och överklass saknar svar på dessa frågor.

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Hugo Jörgensen

Egenföretagare, Skene

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt