Samhället

Låt inte skogens resurser ruttna bort!

Tisdag 23 Februari, 2021

Vi Som Bygger Landet öppnar upp för diskussion, debatt och samtal om energifrågan som blivit en het potatis i samband med köldknäppen i Februari. Vi välkomnar alla perspektiv, idéer och tankar. Kort som långt, komplicerat eller enkelt - det viktiga är att allas röster får höras. Vad är viktigast för dig, när det kommer till energifrågan? Hur ser vi till att hela Sveriges befolkning har god energitillgång?

Inledningsvis kommer en röst från Bo Samuelsson.


DETTA ÄR ETT DISKUSSIONSINLÄGG. ÅSIKTER SOM UTTRYCKS ÄR SKRIBENTENS EGNA.

Skogen skulle kunna göra oss självförsörjande på biobränsle. Ska vi då låta den stå orörd för några trädkramares skull? Och förmultna och avge metangas? Det finns de som på fullt allvar, menar att skogen inte räcker till satsning på biobränsle, med hänvisning till diverse ofullständiga fristående rapporter.

Upplysningsvis: vår svenska skog har haft tillväxt, bland annat. på grund av att återplantering skett. I dag är skogsbeståndet det dubbla mot för hundra år sedan. Skogstillväxten ökar med ca 20 procent varje år trots avverkning. Precis som i Sverige, jorden blir allt grönare. Den brasilianske dokumentärfotografen Sebastião Salgado har redovisat resultatet av ett trädprojekt i Amazonas, där han, vid återkomst till sin föräldragård fann området totalexploaterat. Varken träd eller biologisk mångfald återstod. På tio år, efter massiv återplantering, hade träden och den biologiska mångfalden återvänt.

Flera statliga och vetenskapliga rapporter har under åren visat att metanol som drivmedelsersättare för bensin och diesel är det bästa alternativet. Och som gör oss självförsörjande på drivmedel. Infrastrukturen finns ju redan. Vikten av ”nödvändig insikt” kan inte nog understrykas. Att vi ska använda våra kunskaper för nödvändig samhällelig produktion. Ska vi då låta skogen stå orörd för några trädkramares skull? Och förmultna och avge metangas? Rätt utnyttjad för vår samhälleliga hushållning räcker skogen för normal avverkning gott och väl. Och spillet, grot, från normal avverkningen räcker för drivmedel åt den svenska fordonsflottan. Drivmedel helt klimat och miljöneutralt.

Dagens elöverskott från de Norrländska älvarna kommer att slukas av miljövänlig stålproduktion, batteritillverkning och serverhallar med mera

Naturligtvis ska denna samhälleliga produktion balanseras mot skyddsvärda områden. Men i dag exploateras de sista orörda delarna av landet för vindkraftparker, med allt vad det innebär. Så, vad är alternativet om skogen ska stå outnyttjad? Att allt ska gå med elektricitet? Då kommer det krävas minst 60 procent mer elproduktion. Dagens elöverskott från de Norrländska älvarna kommer att slukas av miljövänlig stålproduktion, batteritillverkning och serverhallar med mera. Bara för vätgasproduktion som ersättning för koks vid reduktion åtgår el motsvarande två kärnkraftverk. För batteritillverkning nästan ett halvt kärnkraftverk. Och av de multinationella bolagens serverhallar åtgår stora mängder el. Ur vilken de hämtar sina profiter som sedan försvinner långt bortom räckhåll. Bara för att ladda alla elbilar om dessa ska ersätta fordonsflottan fullt ut kommer ytterligare el motsvarande två kärnkraftverk att behövas. Om vi nu ska tala om valfrihet?

Bo Samuelsson

Hässleholm

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt