Samhället

Landsbygdens förfall måste stoppas

Torsdag 10 December, 2020

Sverige är nedmonterat. Av beredskap, civilförsvar och samhällsservice återstår idag bara spillror. Allt som inte är lönsamt har offrats på det nyliberala altaret, och de sista resterna av välfärdssamhället rostar bort i allt snabbare takt.

Nedlagda postkontor, stängda beredskapslager och allt längre till vård, skola och omsorg är idag en sorglig realitet i stora delar av landet. Nedskärningar och besparingar genomförda under förskönande namn som effektiviseringar har fullständigt slagit sönder tidigare välmående kommuner. Detta samtidigt som konsekvenserna av den förda migrationspolitiken blivit alltmer tydlig, och enorma summor pengar lämnar landet för att skeppas till EU istället för att pumpas in i kommunerna här hemma.

Jag har personligen mina rötter i Bergslagen dit min far sökte sig från Danmark under tidigt 60-tal. Under denna tid fanns det jobb, samhällsservice av alla slag och statliga skolor också i de minsta byarna. Detta gällde även så sent som under mitten av 80-talet då undertecknad växte upp.

Att idag se hur bara spillror återstår och förfallet breder ut sig är otroligt sorgligt. Det är definitivt hög tid att landsbygden och småstäderna åter igen får möjlighet att resa sig och komma bort från det igenslagna, arbetslösheten, noll statlig närvaro och ökade avstånd till alla typer av samhällsservice.

Men vad är det då som krävs för att vända utvecklingen och komma tillrätta med allt detta? I grund och botten att samhällsnytta ersätter vinstmaximering.

Ett steg på vägen är att vi ställer krav på återupprättad beredskap, samhällsservice och statlig närvaro överallt i landet. Det krävs att nyliberalismen än gång för alla slängs på historiens sophög och att just-in-time-tänket ersätts med en politik som gagnar folkflertalet och som verkar för återförstatligande.

Vidare krävs självfallet en Swexit och att pengarna vi pumpar in i EU istället läggs på att bygga upp såväl beredskapslager och civilförsvar som en samhällsservice befriad från vinstkrav i varenda vrå av landet. En statlig järnväg, postverk och televerk är inte nostalgiska drömmar utan tillhör tvärtom framtiden!

Nedmonteringar, nyliberalism, upphandlingar, underentreprenörer och uppstyckningar är inga eviga naturlagar och oavsett vad de styrande politikerna än påstår så är jag övertygad om att det går att komma från detta elände om vi reser oss upp och säger att det är nog nu. Inga fler nedskärningar och besparingar! Ingen mer indragen samhällsservice och stängda vårdcentraler! Välfärd och beredskap måste sättas främst!

Stefan Pedersen
Medlem i Socialisterna – Välfärdspartiet

Stefan Pedersen

Tågvärd, Uppsala

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt