Landet

Lokalpartier som inte vill bete sig

Söndag 9 Oktober, 2022

Valet blev en framgång för många nya lokalpartier runt om i landet. Dessa lokalpartier är inte bundna till partibyråkrater i Stockholm, utan behöver bara förhålla sig till kommuninvånarna där de verkar. Är detta början på en omskakning av Sveriges politiska landskap? Hör Johan Gärdebos analys i ett samtal med Ulf Johansson och Ubbe Nilsson: https://open.spotify.com/episode/51NfNoV4cOQJUvyO2lnCd4?si=8ec74648fcfd447b

Johan Gärdebo, historiker och forskare, har under de senaste åren intervjuat i princip alla Sveriges lokalpartier. Han ser en framväxt av en ny sorts lokalparti som inte bara är enfrågepartier, utan som i dialog med kommuninvånarna vill ha större demokratiska förändringar. Dessa partier samverkar dessutom mer än tidigare generationers lokalpartier, och kan komma att bli en ny kraft i svensk politik.

Samtidigt talar proffstyckare i media om "demokratins kris" och hör "stöveltramp från 30-talet" när partier som Örebropartiet vill ta pengar från flyktingmottagande och kulturkvarter och lägga resurserna på basverksamhet som vård och omsorg. Johan Gärdebo är dock optimistisk till de nya partiernas framväxt från ett demokratiskt perspektiv:

– Demokratin mår väldigt bra runt om i landet. Att människor engagerar sig i lokalpartier är ju om nånting ett engagemang för demokrati, det är ju bara att det ser inte ut som vi trodde det skulle se ut. Jag skulle snarare säga att de senaste åren har varit riksdagspartiernas kris. Först i form av SD såklart, men på den kommunala nivån så är det absolut de lokala partierna som utmanar.

Lokalpartierna måste till skillnad från riksdagspartiernas lokalavdelningar inte förhålla sig till moderpartiet, utan de kan lägga alla sina resurser på invånarna i sina kommuner.

– Riksdagspartierna har förvisso stöd från centrala kanslier, men de måste också skicka vidare en del av sina pengar till de här kanslierna. Så en del av deras medel går till att bibehålla partiorganisationerna. Om man ska uttrycka det lite elakt: partiernas egenintresse går före att lägga fokus på medborgarna i sina respektive kommuner, och av förklarliga skäl att kunna skapa politiska budskap som faktiskt talar till de här kommunerna.

– Lokalpartierna blir inte uppringda av någon som sitter i moderpartiet i Rosenbad och i det avseendet är de bara lojala mot kommuninvånarna, säger Johan Gärdebo.

Kritiker brukar påpeka att kommunpolitikens svängrum är begränsat av lagar och regler på riksnivå. Men på senare år har vissa kommunpolitiker börjat utmanat regelverket. Bland annat Christian Sonesson (M) i Staffanstorp, som enligt Skånes landshövding "utmanade rättsstatens principer" när han vägrade ta emot kvotflyktingar. Johan Gärdebo tror fler kommunpolitiker kommer välja att följa sina kommuninvånares vilja framför att följa lagtexten.

– Jag tror att det vi kommer se nu är att många av de här lagarna är i själva verket hyfs som kommunerna har förhållit sig till. Men i själva verket är kommunerna kapabla att göra väldigt mycket, det är bara att man har inte gjort det hittills, man har bettet sig.

Lyssna på hela intervjun här:

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt