Jobbet

MTR:s hemligstämplade utredning släppt

Fredag 3 November, 2023

Redaktionen delar här ett inlägg från Frances Tuuloskorpis blogg som hon skrivit efter att förvaltningsrätten släppt den jättehemliga utredning som skulle visa att det går bra att ta bort tågvärdarna men som MTR vägrat lämna ifrån sig. Länk till utredningen hittar du längst ner på sidan.

Varför hemligstämplade MTR denna utredning?

Kanske för att den är väldigt mager. Det var bara 3% av lokförarna som följdes. 16 lokförare deltog under fas 2 (dvs när tågvärdarna var på väg bort), och då hade kameror monterats på endast 40% av tågen. En hel del tågvärdar fanns kvar på tågen. Så underlaget haltar. Dessutom borde undersökningen ha upprepats längre fram.

Eller så blev utredningen hemligstämplad därför att trots detta magra underlag så visar den på flera viktiga problem/försämringar, som INTE har försvunnit i och med de förslag till åtgärder som utredningen nämner, eller de åtgärder som utlovats men inte genomförts. En del av problemen kan helt enkelt inte försvinna på annat sätt än att tågvärdar återinförs på tågen.

Kanske beror smusslet på en kombination av båda dessa orsaker.

Några av de allvarliga problemen

Problem som lyfts i utredningen och som kvarstår är tillexempel mikropauserna som försvinner, när lokförarna på stationerna ska bevaka på- och avstigning via skärmar istället för att kunna passa på att andas innan de kör vidare. Brist på mikropauser är ett allvarligt arbetsmiljö/hälsoproblem i längden, även om man inte känner av det särskilt mycket under ett enskilt arbetspass. Detsamma gäller ökad arbetsbelastning, som det blir när lokföraren tar över tågvärdarnas arbetsuppgifter.

Det som står under Kommunikation (sid 17) är också viktigt. Det är flera olika kommunikationskanaler som lokföraren ska använda i olika sammanhang och på det dessutom information till resenärerna.

Det står helt ärligt i utredningen att de inte har kunnat bedöma vad som händer vid ”stora störningar” eftersom några sådana inte inträffat under studien. Efter att studien genomförts har det varit en hel del incidenter där just sånt som lokförarna oroat sig för har inträffat. Olyckor då man fått vänta på hjälp. Eller som då att lokföraren fick lämna hytten och gå utanför tåget inne i en tunnel för att försöka fixa till en krånglande broms, och då finns ingen som under den tiden kan lugna och informera passagerare. I utredningen finns inga sådana situationer beskrivna.

Inte heller det simpla problemet att kamerorna blir igensnöade, och att bildskärmarna därför inte fungerar, finns omnämnt – eftersom det inte snöade under provtiden.

Konsultmumbojumbo

En sak som jag tycker är rent konsultmumbojumbo är att de har gjort en massa skattningar av hur lokföraren känner sig ”före och efter arbetspass”. Detta är inte relevant i sammanhanget utan meningslös utfyllnad, ett sätt att försöka visa att man gör en gedigen utredning. Fler sidor helt enkelt. I en fin utredning måste det ju finnas siffror och tabeller…  Men problemen som uppstår när man tar bort tågvärdarna är knappast något som känns olika före/efter ett enskilt arbetspass. Oron för ensamarbetet och vad som kan hända, är väl snarast något som följer med dygnet runt.

Den verkliga före/efter-statistiken

Behövs det en ny utredning? 25% av lokförarna har slutat på MTR sedan beslutet togs att ta bort tågvärdarna, och de flesta av dem av just den anledningen. Mitti Stockholm: MTR har tappat var fjärde lokförare. Denna före/efter-statistik borde räcka.

Ingen tar ansvar

Nu är läget att MTR skyller den havererade pendeltrafiken på regionpolitikerna och regionpolitikerna skyller på MTR. Och Kristoffer Tamsons (M) som var med och tog beslutet från början, och sedan har fortsatt rösta för att tågvärdarna ska bort – han är också jätteoskyldig.

Ingen av de (o)ansvariga vill längre stå för beslutet. Men så ta ett nytt beslut då. Inför tågvärdar på pendeltågen.

Alla inlägg här på bloggen som berör striden om tågvärdarna på pendeln hittas i kategorin Tåg – Stockholmspendeln

Länk till MTR:s utredning här

Omslagsbild: wikipedia Creative Commons Fotograf: TS Eriksson

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt