Tryggheten

Nej till återanvändande av engångsartiklar i vården!

Söndag 7 Februari, 2021

2021-02-09: Rubrik har korrigerats och ingress har rättats. "Nej till begagnade sprutor i vården" har av redaktionen bedömts som en missvisande rubrik. Frågan gäller vidare huruvida Sverige ska införa undantag från EU-lagstiftning. Rapport från Socialstyrelsen har lagts till i artikelns botten.

Kräv mer, protestera mer: del 2.

Det kom ett mail från Steriltekniska föreningen med ett intressant innehåll gällande återanvändning av engångsartiklar inom vården. Bakgrunden är att Socialstyrelsen utrett frågan om att tillåta just återanvändning. En fråga som Steriltekniska föreningen och Swedish Medtech anser att de inte fått möjlighet att lämna sina synpunkter om i arbetet med rapporten, trots att de uttryckligen anges som remissinstans. Cecilia Söderberg skriver att:

"Begreppet ”återanvändning av medicintekniska engångsprodukter” är en motsägelse i sig själv. Att anpassa regelverk och vårdprocesser för att kunna återanvända något som är framtaget för engångsbruk måste betecknas som en tankevurpa. Men det är en hantering som nu riskerar att godkännas i Sverige och inom svensk hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att med stöd från IVO och Läkemedelsverket undersöka om en sådan återanvändning skulle vara lämplig i Sverige. Bakgrunden är att EU-kommissionen, i arbetet med den medicintekniska förordningen som träder i full kraft 26 maj 2021, lämnade öppet för varje enskild stat att själv besluta om man ska tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. Det är få länder som arbetar med förslag att godkänna detta i det egna landet - men i Sverige har vi påbörjat ett arbete som kan komma att leda till att vi tillåter återanvändning av engångsprodukter.

Det är få länder som arbetar med förslag att godkänna detta i det egna landet - men i Sverige har vi påbörjat ett arbete som kan komma att leda till att vi tillåter återanvändning av engångsprodukter.

Vi ser med stor oro på vad en ny lagstiftning skulle innebära för patientsäkerheten. Ett huvudargument för att tillåta återanvändning av engångsprodukter är ekonomi och att processen innebär att man sparar pengar inom vården. Huvudfrågan vi vill ställa är den omvända - har vi råd att godkänna återanvändning av engångsprodukter, med allt vad det innebär?

Vi skapade namninsamlingen för att upplysa ”vanligt” folk om situationen eftersom de allra flesta har ingen aning om vad som pågår och vilka konsekvenser det kan få.

Ett huvudargument för att tillåta återanvändning av engångsprodukter är ekonomi och att processen innebär att man sparar pengar inom vården. Huvudfrågan vi vill ställa är den omvända - har vi råd att godkänna återanvändning av engångsprodukter, med allt vad det innebär?

Vi hamnar ju alla i situationen när vi eller vår familjemedlem är patienten, ska vi då behöva oroa oss över att de kirurgiska instrument som används inte är rena, sterila eller funktionsdugliga? Ska vi behöva oroa oss över att få en smitta som tex hepatit eller HIV från en tidigare patient?

I nuläget delar man ut nya sprutor till narkomaner för att de inte ska återanvändas och sprida smitta, med en lag som tillåter återanvändning av engångsprodukter kan du få en begagnad spruta/ kanyl nästa gång du hamnar på sjukhuset.

Vi sätter patientsäkerheten främst och säger nej till detta förslag.

Detta är ett högaktuellt ämne och vi hoppas få in många namnunderskrifter som vi kommer att lämna in till regeringen.

NEJ till återanvändning av engångsprodukter inom vården! LÄNK!

Undertecknad är ordförande i Steriltekniska föreningen och har varit med i framtagandet av rapporten.  " 

UTDRAG UR RAPPORTEN

(Tidningens markeringar)

SteriltekniskaRapport1.jpg

SteriltekniskaRapport2.jpg

SteriltekniskaRapport3.jpg

Hela rapporten går att finna på Steriltekniska föreningens hemsida (klicka på den rödmarkerade texten).

Socialstyrelsens rapport finner du här: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Cecilia Söderberg

Ordförande Steriltekniska föreningen, Orsa

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt