Samhället

Ner med hederskulturen!

Fredag 7 Augusti, 2020

Cecilia Löfgren och Sonja Persson har skrivit en debattartikel mot den växande hederskulturen i Sverige. De kräver bland annat ett stopp för stöd till religiösa skolor och samfund. Har du egna vittnesmål om hederskultur? Vad ska vi göra för att få bukt med skiten?

I P4 Sjuhärad kunde vi för ett tag sen höra om hur män agerade moralpoliser under en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck på Hässlehus i Borås. Polisen har fått signaler om att männen är där för att titta, kontrollera och hindra kvinnor att delta på föreläsningen och för att kolla upp vilka som är där. En del av dom är kända i kriminella kretsar.

Borås Stad har släppt en lägesrapport över Norrby, ett särskilt utsatt område. I rapporten sägs att stadsdelen påverkas av olika nätverk som är kriminella, etniska och religiösa samt klansamhälle. Den negativa utvecklingen har förstärkts under perioden. Koranskolan har ett starkt grepp över unga och på skolorna finns en otillbörlig påverkan på elever som bryter mot hedersnormer. I området förekommer öppen droghandel, tystnadskultur och ungdomsgäng som förstör, hotar och misshandlar.

Hedersvåldet grundar sig sig i en hederskultur som i sin kontroll av barn och ungas frihet och sexualitet börjar redan i förskoleåldern. På förskolan kan du möta en femårig pojke som kontrollerar sin syster, redan här börjar normerna grundläggas. I förskoleklassen har du en flicka som busar och leker med både flickor och pojkar, är med och spelar fotboll. I första klass vill hon inte sitta jämte en pojke, hon är inte längre med i buslekarna på rasterna. När förskoleklassen går till badhuset hålls en del flickor hemma.

Ju äldre flickorna blir desto hårdare kontrolleras de. De får inte klä sig som de vill, inte delta i all undervisning t.ex. idrott, sex och samlevnad, inte välja sina vänner och får ta ett stort ansvar hemma. För en del slutar det med tvångsäktenskap. Även pojkar drabbas. De tvingas kontrollera sina systrar, de förväntas gifta sig med den partner som familjen utser.

Allt detta händer barn och unga nu. Det är inte alltid fråga om våld utan om alla dessa inskränkningar i vardagen som omöjliggör en frihet att välja det liv man vill. Just därför måste hedersrelaterat våld och förtryck angripas på ett annat sätt.

Det liberala kravet på ett fritt skolval har möjliggjort friskolor där barn med utländsk bakgrund fostras in i en syn på kvinnor som mindre värda. Sverige har förlorat många år i kampen mot hedersförtrycket. För många har problematiken varit svår att förstå. Men i grunden är den enkel. Alla människor ska ha lika rättigheter. Kampen mot hedersförtryck är en kamp för frigörelse. Det behövs utbildningsinsatser för politiker, skolor, skolpersonal, föräldrar, SFI med mera.

För att komma till rätta med det här måste det tas ett helhetsgrepp. Inga fler nyanlända får placeras i utsatta områden, kvarterspoliser ska tillsättas, vara ständigt närvarande och de ska jobba tillsammans med alla de goda krafter som också finns. Arbetet mot hedersförtrycket måste börja redan i förskolan - skolan. Föreningar och samfund som rättfärdigar hedersförtryck ska inte ges offentliga bidrag. Religiösa skolor ska stoppas.

Cecilia Löfgren
Sonja Persson
Borås

Cecilia Löfgren

Socialpedagog, Borås

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt