Om oss

Det är vi med vanliga jobb som får landet och samhället att fungera. I dessa kristider framgår det ännu tydligare. Trots det är det aldrig oss de frågar hur jobbet kan göras bättre och hur problem ska lösas. Tvärtom blir vi ofta överkörda och våra förslag bortviftade. Därför har vi startat den ideella föreningen Vi Som Bygger Landet.

Vårt syfte är att arbeta för att få samman alla de krafter i landet som vill ha en annan utveckling. Vanligt folk behöver trygghet, jobb, bostäder, en lön att leva på och en pension som ger en tryggad ålderdom. Det kräver att vi samarbetar för att göra motstånd mot den nuvarande politiken och det kräver på sikt att vi skapar ett samhälle där vi äger gemensamt och bestämmer tillsammans.

I detta syfte vill föreningen starta en tidning som vi kallar just Vi Som Bygger Landet. Tidningen ska vara en hjälp och ett verktyg, ett forum för rösterna från oss på landets arbetsplatser och bostadsområden. Vanligt folk måste få makt att påverka sina liv och sin framtid. Samhället skulle bli mer demokratiskt och rättvist om inte privata vinstintressen fick äga och bestämma över det som borde vara våra gemensamma tillgångar.

Redaktion:


Kontaktperson ideella föreningen: Dennis Andersson

[email protected]

Vanliga frågor

Vilka står bakom Vi Som Bygger Landet?

Bakom tidningen Vi Som Bygger Landet står den ideella föreningen med samma namn. Föreningen och tidningen bildades för att skapa media för och av vanligt folk. Vi vill att vanligt folk kommer till tals för att beskriva sin vardag och våra samhällsproblem.

Är ni höger eller vänster?

Snart är det bara de etablerade partierna som betecknar sig med begrepp som höger och vänster. Det betyder dessutom olika saker för olika människor. Samhällsproblemen består och de måste diskuteras fritt. Då är det inte viktigt vad du röstade på i förra valet, vad du tänker rösta på i nästa eller om du inte ser något alternativ alls att rösta på.

Det viktiga är att arbetare och vanligt folk tar plats i debatten och kräver att få vara med och bestämma över hur samhällets resurser ska fördelas. En mer deltagande demokrati än att bara gå och rösta vart fjärde år.

Vad vill Vi Som Bygger Landet?

VSBL vill bidra till ett samtal av och mellan vanligt folk. Fler människor ska delta i den debatten om samhället. Tillsammans kan vi hitta lösningar. Vi vill enas kring det vi har gemensamt och inte fokusera på sånt som skiljer oss åt.

Vi vill också knyta samman människor, grupper och föreningar runt om i Sverige som vill öka vanliga människors makt över samhället och sina egna liv. För att göra det behövs ett samtal där vanligt folk bestämmer vad som ska pratas om och hur det ska pratas. Det är nödvändigt att låta många olika idéer och tankar ta plats. Fler än än de experter och proffstyckare som dagligen kommer till tals i media.

Vi vill vara den självklara tidningen man vänder sig till om man vill protestera mot till exempel kommunala nedskärningar eller annan dålig politik runt om i landet.

Är ni ett parti?

Nej. Vi anser att dagens politiska partier finns till för sin egen skull, och inte för Sveriges invånare. Men vi hjälper och stöttar gärna de lokala initiativ och partier som bildas runt om i landet.

Vad menar ni med ”vanligt folk”?

Vi bygger landet i gärning och ord

röjer dess tegar och plöjer dess jord

Vi bärgar skörden som åkrarna gav

timret ur skogen och fångsten ur hav

(Arbetarvisa med svensk text av Karl Fredriksson,1930-talet)

Du kanske tror att det är medelklassen

Du kanske tror att det är finansaktörerna

Du kanske tror att det är experterna

Du kanske tror att det är direktörerna

Men det är folket som bygger landet

(”Folket bygger landet”, Ulf Lundell, 1996)

Alla som arbetar, har arbetat eller kommer att arbeta för att skapa det välstånd som finns här i Sverige räknas till oss som bygger landet – vanliga människor. Den som däremot skor sig på andras bekostnad räknas inte dit, varken storföretagare eller kriminella.

Vilka får skriva i Vi Som bygger Landet?

Alla som har något att berätta från sin vardag och verklighet. Den som vill förändra sin egen och vår gemensamma situation och tror på att vi kan göra det tillsammans är välkommen att skriva.

Att utan skygglappar diskutera alla samhällsproblem och komma med lösningsförslag är något vi välkomnar.

En del har kallat er för rasister och liknande. Är ni det?

Självklart inte. Vi har nolltolerans mot rasistiska tillmälen och hets mot folkgrupp.

I Vi Som Bygger Landet kan alla frågor som rör vanliga människor diskuteras, och det inkluderar de problem och utmaningar som kan komma med en stor invandring på kort tid. VSBL vill ha en diskussion som utgår från hur verkligheten ser ut, inte vad som är politiskt korrekt eller inte. Vi menar att anklagelser om fascism och rasism ofta är ett sätt att tysta viktiga röster och bidrar till att förminska stora politiska frågor.

Hur hjälper man till?

I första hand genom att skriva, spela in videor eller bidra med annat material till tidningen. Det är det absolut viktigaste sättet att bidra.

Man kan också bli supporter genom att bidra med en valfri summa varje månad via autogiro. Man bidrar då till VSBL:s arbete och utveckling.

Vill man jobba mera aktivt för föreningen så kan man ansöka om medlemskap. Skicka ett mail till föreningen ([email protected]) och berätta om dig själv och varför du vill bli medlem. För att bli medlem ska man först vara supporter. Styrelsen tar hand om ansökan och ny medlem väljs sedan in på ett medlemsmöte.