Samhället

Ska staten gynna prostitution?

Onsdag 8 Februari, 2023

Shiamuslimska ledare tar betalt för att viga kvinnor som köps av män för tillfälligt sex. Dessa så kallade njutningsäktenskap har avslöjats av Uppdrag granskning. Samtidigt får Islamiska Shiasamfunden i Sverige miljoner i bidrag av staten. "Jag vill inte att mina skattepengar ska användas till trossamfund som legaliserar prostitution, förtrycker flickor och kvinnors rättigheter. Och jag vill inte att mina skattepengar ska användas till att sprida religiöst grundade fördomar om barns, kvinnors och mäns roll i samhället" skriver Sonja Persson.

För knappt ett år sedan avslöjade Uppdrag granskning hur shiamuslimska ledare viger kvinnor som köps av män för tillfälligt sex i ett tidsbegränsat äktenskap. För det tog de också betalt av mannen. Nu har Islamiska Shiasamfunden avskedat två imamer och tolv religiösa ledare i olika moskéer runtom i landet.

När Uppdrag granskning intervjuar en shiaislamsk forskare och tidigare religiös ledare i London säger han att målet med denna typ av äktenskap är klart – det handlar bara om sex. Han säger också att det är prostitution som är legaliserad av religionen och accepterad av Gud.

Medan dessa så kallade njutningsäktenskap pågått har Islamiska Shiasamfunden i Sverige fått över 14 miljoner i bidrag, den största delen från Myndigheten för statliga stöd till trossamfund. Isac Reichel, direktör för myndigheten, säger till reportern från Uppdrag granskning att han blev upprörd men att de följer den lagstiftning som gäller. Han menar att den handlingsplan som samfundet upprättat är ambitiös och att myndigheten ska se till att de efterlever den. Det ska ske genom dialog med trossamfundet!

Målet för statens stöd till trossamfund är att ge dem möjlighet att bedriva en aktiv och religiös verksamhet. Trossamfunden ska bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar. Grundläggande värderingar innefattar också krav på att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Men dessa njutningsäktenskap, i form av tidsbegränsade äktenskap, fungerar i praktiken som legaliserad prostitution. Och religiöst rättfärdigande av handel med kvinnors kroppar och ska inte under några omständigheter accepteras i Sverige som uppger sig vara en av världens mest jämställda länder. Därför måste tillfälliga ”njutningsäktenskap” förbjudas.

Är det rimligt att staten ska gå in och stödja religiösa organisationer med miljontals pengar? Sverige är ett land som skiljt staten från kyrkan och religionen är en privatsak. Nu får samfund som förespråkar ojämlikhet mellan könen, att kvinnor är underordnade mannen och könssegregering bidrag. Flickor och kvinnor hindras i sin utveckling, för att delta i det offentliga livet och uttrycka egna tankar och åsikter.

Avskaffa lagen om stöd till trossamfund (1999:932) och lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Jag vill inte att mina skattepengar ska användas till trossamfund som legaliserar prostitution, förtrycker flickor och kvinnors rättigheter. Och jag vill inte att mina skattepengar ska användas till att sprida religiöst grundade fördomar om barns, kvinnors och mäns roll i samhället.

Svenska kyrkan har genom upplysning och kamp från medborgarna fått ge vika från sina religösa dogmer och anpassat sig till ett jämlikare och modernare samhälle. Samma krav måste ställas på samtliga trossamfund som verkar i Sverige oavsett inriktning.

uppdrag granskning sexköp i Allahs namn

sexköp i Allahs namn - vad hände sen

Omslagsbild: Imam Ali Islamic Center I Järfälla ,Wikipedia Creative Commons

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Sonja Persson

Förskollärare, Borås

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt