Samhället

Skrota friskolesystemet - Förstatliga skolan

Lördag 11 Februari, 2023

Skolans ökade lokalkostnader - en kassako för friskolorna

Marknadstänket som också genomsyrar den kommunala verksamheten får absurda konsekvenser.

Ett exempel är hyressättningen. Det kommunala bolaget Skolfastigheter i Uppsala har gjort en vinst på drygt en halv miljard sedan 2014. Vinsten går ut över elevernas undervisning då medel som annars skulle gå till ökad lärartäthet och undervisningsmaterial läggs på hög i kommunens fastighetsbolaget.

Dock stannar Skolfastigheters vinst i slutändan inte ens oinskränkt i kommunalt ägo, utan vinsten innebär också att kommunens kostnader för friskolor ökar. Enligt reglerna ska nämligen skolpengen till friskolorna då öka. Detta då friskolereformen stipulerar ”lika konkurrensvillkor” mellan kommunal och friskola. Dvs. den kommunala skolan får inte subventionera den egna verksamheten i förhållande till friskolan.

Kommunens fastighetsbolag måste då kompensatoriskt ersätta friskolorna. Det har inneburit att Skolfastigheter på den grunden höjt ersättningen till friskolorna till mellan 24 till 50 milj kr per år. Den sammanlagda vinsten för Skolfastigheter sedan 2014 har alltså gett Uppsalas friskolorna ett tillskott på på 143 milj kr av våra skattepengar!

Under 2021 var 2200 kr av skolpengen lokalkostnad (Med skolpengen menas den summa varje elev får oberoende vilken skola hen väljer dvs. friskolorna inkluderad). Detta belopp måste Uppsala kommun kompensera friskolorna med.

Kommunen som har ansvar för att tillgodose alla elevers tillgång till undervisning ser hyreskostnaderna skjuta i höjden när nya kommunala skolor måste byggas. De flesta friskolorna har kvar sina gamla lokaler, men kompenseras ändå för ökade lokalkostnader i kommunens skolor. Detta trots att de inte har något ansvar för det kommunala undervisningsgarantin

Skrota friskolesystemet - Förstatligas skolan

Omslagsbild: Nya Gottsundaskolan

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Hans Johansson

Pensionerad lärare, Uppsala/Östhammar

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt