Samhället

Socialisterna Välfärdspartiet ställer upp i riksdagsvalet

Tisdag 3 Maj, 2022

Pressmeddelande från Socialisterna – Välfärdspartiet

För första gången ställer Socialisterna - Välfärdspartiet i år upp i riksdagsvalet. Nu presenteras det  sakpolitiska innehållet i partiets valkampanj i ett ambitiöst valmanifest om 68 sidor. 

- Vårt valmanifest har tre bärande bjälkar, berättar Karl Gustav Nilsson, slaktare och ordförande för  Socialisterna - Välfärdspartiet samt förstanamn på partiets riksdagslista. Det handlar om trygghet, att alla  ska få vad de behöver. Det handlar om delaktighet, att alla ska bidra med vad de kan. Och så handlar det  om gemenskap, det samhällsbygge som krävs inför framtiden. 

Under rubriken trygghet finns krav på kraftigt utbyggd och upprustad välfärd, bl.a. i form av att  200 000 nya arbetstillfällen ska skapas i vård, skola och omsorg, och att ersättningarna i de olika  socialförsäkringarna ska höjas till 90 procent av lönen. Men också om en nytt kvotbaserat system för  flyktingmottagande. 

Under rubriken delaktighet hittar man förslag om en ny ekonomisk politik för full sysselsättning,  avskaffande av arbetslösheten, men också krav på hårdare straff. Socialisterna - Välfärdspartiet vill se  sänkta skatter för dem i de breda inkomstskikten, medan man vill höja skatterna rejält för dem som har  de högsta inkomsterna. 

Under rubriken gemenskap finns krav på storskalig upprustning av järnvägar och vägar, förstatligande av  elnät och elproduktion, samt skapande av en ny statlig leverantör av mobiltelefoni och bredband. 

- Vi tar ett helhetsgrepp om politiken nu, säger Johannes Regell, elektriker och andranamn på  Socialisterna - Välfärdspartiets riksdagslista. Vi lägger fram en politik som på alla områden sätter vanliga  arbetande människors intressen främst. Jag tror att folk kommer att se och förstå att vi inte sysslar med  ytlig populism utan utgår från en sammanhållen idé om hur en bättre framtid ser ut. 

Hela valmanifestet finns att läsa  här

Kontakt:  
Karl Gustav Nilsson, partiordförande 0761024483 

Johannes Regell partisekreterare 0739653533 

Om Socialisterna - Välfärdspartiet

Socialisterna – Välfärdspartiet bildades i Västervik 2003 och finns sedan 2006 representerat i  kommunfullmäktige i Västerviks kommun. I valet 2018 fick Socialisterna – Välfärdspartiet tre mandat  där. En ledamot av kommunfullmäktige i Uppsala kommun tillhör också Socialisterna – Välfärdspartiet  sedan september 2020. Vi har tidigare varit representerade i kommunfullmäktige i Kinda och Vimmerby  kommuner.  

Från första dagen i kommunfullmäktige har Socialisterna – Välfärdspartiet varit en konsekvent röst  mot nedskärningspolitiken. Tillgång till arbete och god välfärd är för oss inget annat än grundläggande  rättigheter – varje människas rätt. Vi säger nej till alla nedskärningar och i våra välfärdsbudgetar har vi  ständigt motsatt oss nedmonteringen av välfärdssamhället.  

Vi menar att politiken har till syfte att skapa ett samhälle värdigt kommande generationer att växa upp i –  ett samhälle präglat av trygghet, hälsa, gemenskap och solidaritet. 

Karl Gustav Nilsson

Karl-Gustav Nilsson, partiordförande

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt