Jobbet

AVGÅ Sekoledningen

Tisdag 11 Juli, 2023

Bildmontage från Pendelklubben

2023-07-03

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar!

Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. Snarare har fortsatt tondövhet uppvisats. Företrädarna för Verkställande utskottet, som närvarade vid avtalsmötet 20:e juni, bekräftade hur usel förståelsen är för den verklighet som medlemmarna inom spårtrafiken lever i. Vi ser inte heller fortsättningsvis någon möjlighet till fortsatt förtroende för de ansvariga inom förbundsstyrelsen för de havererade avtalsförhandlingarna. Vi upprepar därför vårt krav om de ansvarigas avgång.

Medlemmarna & styrelsen Seko Lokförarna SJ Stockholm & Hagalund

Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb VY tåg Värmland

Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb FM

Styrelsen Seko Pendelklubben

Styrelsen Seko Lokalbaneklubben

Styrelsen Seko Klubb Pågatåg

Styrelsen Seko Klubb Östgötapendeln

Styrelsen Seko Klubb MTR Mälartåg

Styrelsen Seko Klubb Tågab

Styrelsen Seko Klubb Öresundståg

Styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Styrelsen Seko Klubb SJ Trafik Stockholm & Hagalund

Styrelsen Seko Klubb 124

Styrelsen Seko Klubb Trafik Västernorrland

Styrelsen Seko Klubb 114

Styrelsen Seko Klubb Tunnelbanan

Styrelsen Seko Klubb Trafik Jämtland

Styrelsen Seko Klubb 108 Arlanda Express

Styrelsen Seko Klubb 139 Roslagsbanan

Styrelsen Seko Klubb 101 Gävle Vy Tåg

Styrelsen Seko Klubb 110 Verkstadsklubben

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt