Besöksförbudet hävs - hur känner personalen?

Onsdag 7 Oktober, 2020

Malin Nordgren, specialistundersköterska från Kristianstad utvecklar sin syn på hävningen av förbudet och efterfrågar tydliga riktlinjer vid varje besök. Från att ha kämpat hårt att skydda de äldre och sig själva upplever personalen det som ett hån att nu öppna upp. Därför efterfrågar hon ökad noggrannhet och varsamhet med de besök som görs. Checklistor, hygienrutiner måste följas - för både personalens och de äldres skull.

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt