Tryggheten

Blir vi tryggare med 17 USA-baser på svensk mark?

Torsdag 7 Mars, 2024

-Jag tror tyvärr att har vi sagt "ja" till NATO kan vi inte säga "nej" till detta avtal, det hänger ihop, säger f d översten Torgny Henriksson, Hässleholm till Vi som bygger landet. Självklart ger alla internationella avtal mindre självständighet för Sverige men strävan måste vara att fördelarna överväger nackdelarna. Jag anser att fördelarna med NATO-medlemskap inte överväger nackdelarna, t ex de "skyldigheter" som detta avtal med USA är ett exempel på.

Inom NATO är det ett välkänt (historiskt) faktum att det är USA som har den reella styrkan och förmågan att förstärka Europas försvar vilket USA än så länge ställer upp på (får se hur det blir efter presidentvalet).

Det USA dock kräver är att NATO och enskilda länder i Europa förbereder och skapar förutsättningar för att ta emot amerikansk trupp, därav detta avtal. Detta kommer inte att vara ett unikt avtal mellan USA och Sverige utan alla NATO-länder i Europa har ett liknade avtal med USA och vissa har även idag amerikansk trupp på plats, även om det gärna kallas en "multinationell" styrka.

Jag tror tyvärr att har vi sagt "ja" till NATO kan vi inte säga "nej" till detta avtal, det hänger ihop. Självklart ger alla internationella avtal mindre självständighet för Sverige men strävan måste vara att fördelarna överväger nackdelarna. Jag anser fördelarna med NATO-medlemskap inte överväger nackdelarna, t ex de "skyldigheter" som detta avtal med USA är ett exempel på.

Men i demokratisk anda, måste vi nog nu "gilla läget", säger Torgny Henriksson

Är vi tvungna att delta i Nato-operationer?

-Jo, som medlemsland kan vi mycket väl bli "tvingade" att delta i NATO operationer. NATO har en mycket utvecklad ledningsstruktur som medlemsländerna måste rätta sig efter. Den har i grunden en demokratisk struktur, där Sverige endast kommer att ha en röst av 32.

Vi kan inte välja enbart fördelarna, d v s att få hjälp av andra, utan vi kan även tvingas hjälpa andra (artikel 5) med militära resurser om NATO ledningen beslutar det. Det kan även handla om att ställa svensk mark och infrastruktur till förfogande. Vi kan inte både "äta kakan och ha den kvar".

Vad betyder att delta ?

Att "delta" kan spänna över ett mycket brett område, allt från att stödja med viss materiel, specialister inom ett viss område t ex minröjning till reguljära militära enheter, t ex en stridsgrupp. I Nato planeringsfas får respektive medlemsland naturligtvis framföra vad de vill och kan ställa upp med. Det är ju nationella resurser man ställer upp med. Å andra sidan kan NATO framföra önskemål/krav om vad Sverige skall ställa upp med i förhållande till det de vet att Sverige har och är bra på och/eller det NATO har brist på. Det kanske inte i första hand är soldater på marken man kommer att efterfråga (det är många länder som kan ställa upp med det). Under övning Strong Resolve 2002, där jag var svensk delegationschef, deltog vi med både mark-, flyg- och marinstyrkor. Då var det flygstyrkan (S37 Viggen) och ubåtarna ute i Östersjön som imponerade mest på NATO ledningen. Naturligtvis beror mycket på vad det är för typ av operation och var den skall genomföras. Det kan också vara så att Sverige inte behöver ställa upp med någonting alls, eftersom NATO vill att Sverige skall bibehålla största möjliga nationell förmåga att försvara sig och kanske istället enligt "värdlandsavtalet" förbereda sig för att ta emot förstärkning från övriga NATO länder.

Måste ett deltagande i en Natooperation godkännas av riksdagen?

Jag vet inte på vilken nivå det nationella beslutet att ställa upp/delta kommer att ligga, regering eller riksdag, men jag tror inte att det kommer krävas riksdagsbeslut. NATO har krav på relativt snabba beslutsvägar vilket talar emot att riksdagen kommer att blandas in. Det kan till och med vara så att inledningsvis kan Försvarsminister tillsammans med ÖB ta beslut. Naturligtvis kan beslutsnivån skilja beroende på hur omfattande deltagandet är.

USA baser

Torgny Henriksson har gått den så kallade långa vägen inom militären, började som värnpliktig vicekorpral på T4 i Hässleholm och slutade som överste i Generalstabskåren och var bland annat chef för det svenska deltagandet i Nato:s storövning Strong Resolv i Polen.

Fakta: Länkar

116 officerare vägrade skriva under kontrakt där det stod att de var skyldiga att tjänstgöra även utomlands och de blev sedan uppsagda.

Jan Guillou i Aftonbladet: Sverige har frivilligt underkastat sig USA

NATOs handbok

Namninsamling för folkomröstning om USA-avtalet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt