”På en del byggen pratar ingen svenska”

Torsdag 24 September, 2020

Att vara kranförare på byggen idag ger en bra inblick i hur det ser ut idag på byggarbetsplatserna. I denna video berättar Anders Lövgren om lönepressande arbetskraftsimport, om inhyrdas rädsla att vara med i facket och en enorm slapphet vad gäller skyddsarbete. Skyddsronder som genomförs med rutinmässiga godkännanden och en allmän känsla av godtycklighet inför de arbetandes säkerhet.

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt