Tryggheten

Droger i avloppsvatten

Måndag 23 November, 2020

Bara i Stockholms stad säljs det under en vecka, droger för nästan 31 miljoner svenska kronor.

Man kan ställa sig två frågor:

- Vad är det som driver marknaden?

Jo, att det finns en efterfrågan

- Var finns den efterfrågan?

För det är som bekant efterfrågan som driver marknaden.

Därför behöver områdena som brukar narkotikan belysas, man måste veta vilka som köper droger. Försvinner efterfrågan av droger så dör marknaden. Vi vet som sagt var narkotikan säljs men vilka som köper är inte lika klart. Genom en rad mätningar i kommunens avloppsvatten blir det tydligare var drogerna brukas och vilka köparna är. Idag vet vi att i centrala Stockholm och de södra delarna röks det cirka 1,8 miljoner doser cannabis, snortas 33 670 linor kokain och 451 000 doser amfetamin. Per vecka.

Detta finansierar de kriminella gängen.

Mätningen är gjord på Henriksdals avloppsreningsverk som renar vattnet för ca 800 000 människor. Det gör det svårt att fastställa exakta områden. Men kombinera det med andra undersökningar och man får en bra bild.

Spåren pekar på Danderyd, Kungsholmen, Norrmalm, Bromma och Rinkeby.

En god kunskap om narkotikaläget i kommunen, blir till god nytta för de förebyggande verksamheterna i kommunerna. Sådär. Bara att börja jobba!

Robert Nilsson Ahlberg

Kristianstad

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt