Samhället

E 22 - ingen tar ansvar

Torsdag 25 Januari, 2024

Bild: Isac Lundgren/Blåljus Hörby

Vid 15-tiden, slår jag på radion, som meddelar att hundratals fordon sitter fast sen kl 10 på E 22. Vad gör de ansvariga på Trafikverket? Jo, de planerar ett krismöte kl 18.30. Nu sitter tusentals bilar fast, men först ett möte.

– Varför klippte de inte sönder mitträcket redan på eftermiddagen när vi suttit där i några timmar? Men det verkar som att Trafikverket väntade på räddningstjänst och polis beslut och att de i sin tur väntade på Trafikverket, säger systrarna Emelie och Zelda till Kristianstadsbladet.

Tiden går, Emilia och Zelda sitter fast i 16 timmar i bilen. I Sverige.

Bilbärgaren Donald Pihlblad menar att bärgningsbilar borde kallats in redan under snöovädrets första timmar. Trafikverket vill inte kommentera Donald Pihlblads kritik utan hänvisar till de utvärderingar som ska göras av Trafikverket och länsstyrelsen i Skåne.

Roberto Maiorana Trafikverket

Roberto Maiorana Foto: Elin Gårdestig

– Det är precis sådana saker vi ska titta på. Det är klart att vi inte är nöjda men jag är säker på att vi kommer kunna ta reda på varför det blev som det blev, säger Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket.

Men när myndigheterna ska försöka utreda vad som gick fel, tror jag att Mikael Ringman, pressansvarig på länsstyrelsen Skåne, blir den som oavsiktligt pekar ut felet.
-Nej, det blir inget möte. Vi måste avvakta tills vi fått in en upphandlad konsult. Vi måste ha med det när vi gör ett sådant här startmöte. Och det finns vissa regler för hur statliga myndigheter ska ta in en sådan, det ska ske genom upphandling, förklarar Mikael Ringman.

E22 bandvagnar foto Isac Lundgren Blåljus Hörby

Bild: Isac Lundgren/Blåljus Hörby

Mina egna funderingar blir då följande: Före upphandlingarnas tid hade vi en statlig myndighet, Vägverket, med kunnig och engagerad personal, där cheferna ofta kom från golvet.
Vi hade exempelvis en vägstation i Brösarp och en i Tollarp, som noggrant kollade behovet av snöröjning på plats och tog in hjälp när det behövdes. De satte upp snöstaket för att dämpa att snön bildade drivor på vägarna. Det fanns väghyvlar. Det fanns slitskär på snöplogarna som kunde bytas när de var nedslitna.
Men den magiska trollformeln “upphandling” fick eftersägare i politiken och spred sig såväl över Vägverket som andra gemensamma nyttigheter: elförsörjningen, äldreomsorgen, järnvägen …
Ingvar Carlssons regering styckade upp Vägverket, Carl Bildt fortsatte, tusentals vägarbetare och maskiner försvann. Göran Perssons regering gick vidare och Vägverkets stolta väghållare ersattes av Upphandlingar. Kunnigt folk ersattes med jurister och kommunikationsdirektörer. Denna gång klarade sig Emilia och Zelda och alla andra som satt fast på E22. I Sverige. 2024

Fakta: Länkar till de riksdagsbeslut som beseglade Vägverkets öde

Socialdemokraterna 1990 genom Ingvar Carlsson:

"Övergången till en helhetssyn på väginvesteringarna ger också anledning

till förändringar i vägverkets organisation och arbetssätt. Sådana föränd-

ringar beräknas ge en årlig besparing på 300 milj. kr. Regeringen föreslår att

vägverket organiseras i en myndighetsdel och en produktionsdel." Prop. 1990/91:87 sid 72

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/om-naringspolitik-for-tillvaxt_ge0387/html/

Carl Bildts regering: " Konkurrens inom ett område anses allmänt leda till en effektivare verksamhet och högre produktivitetsutveckling. Detta var en av utgångspunkterna när riksdagen efter förslag från regeringen är 1993 beslutade att Vägverkets produktionsverksamhet successivt skall konkurrensutsättas och att verksamheten skall bolagiseras."

"Ett stort antal av de 250 vägstationer som divisionen tog över har

ställts tomma i avvaktan på försäljning. Det nu bedömda behovet av

vägstationer uppgår till mellan 90 och 100 stycken. Vidare har

maskinparken under perioden reducerats med drygt 100 enheter och

uppgick år 1993 till ca 2 600 större fordon och maskiner. Ytterligare

reduktioner skall genomföras. Under perioden 1991-1993 har antalet anställda inom produktionsdivisionen minskat med ca 1 000 personer. Denna personalminskning

har till största delen skett genom naturlig avgång men också till följd av

ett antal aktiva åtgärder från Vägverkets sida."

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/bolagisering-av-vagverkets-produktionsdivision-m_GH03180/html/

Göran Perssons regering: " Vägverket har utifrån de av regeringen beslutade riktlinjerna för verksamheten slagit fast avkastningskrav motsvarande 15 % efter skatt på det internt tillförda egna kapitalet."https://www.regeringen.se/contentassets/093a2523a04c43ca83d6b2e21d9e5088/utgiftsomrade-22-kommunikationer/

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Ulf Johansson

F d Maskinreparatör, Kristianstad

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt