Samhället

Fullsatt möte mot Trelleborgspolitikernas egna lönehöjningar

Söndag 8 Januari, 2023

-Det är en skön känsla att från att man satt förbannad själv i soffan till att känna att vi är medborgare i vår stad Trelleborg och det är vi som är uppdragsgivare till våra politiker, skriver Dennis Andersson och fortsätter:

För tredje helgen i rad så protesterades det i Trelleborg. Med Jessica Green i spetsen ordnades nu en tredje demonstration, ett fullsatt stormöte på Kulturhuset.

På mötet deltog Thomas Nilsson, som är initiativtagare till överklagan av politikernas lönehöningar. Han tog upp vilka fel som begåtts och hur det går med överklagan. På mötet så fanns det möjlighet att skriva på en egen överklagan för alla dem som inte ville eller kunde göra det det digitalt. Alla utskrifterna tog slut, så 100-tals överklaganden kommer att lämnas över till förvaltningsrätten i Malmö på måndag.

Förvaltningsrätten har redan krävt in svar från Trelleborgskommun senast den 12 januari och efter det kommer deras beslut. Och det krävs väl inte många dagars juridisk utbildning för att konstatera det uppenbara. Om man röstar om höjning av sin egen lön är man JÄV-ig.

På mötet diskuterade vi också hur arvodena utvecklats i Trelleborg. Efter en genomgång kunde vi se att år 2018 låg Trelleborg i nivå med andra kommuner när det gäller politiska arvoden. Om man jämför med kommuner i samma storlek. Olika medborgarförslag om politiska arvoden diskuterades. Följande medborgarförslag bestämde vi oss för att skicka in:

Att kommunfullmäktige beslutar återställa politikens kostnader till 2018 års nivå , vilket var i likhet med jämförbara kommuner.

Förslaget måste få 50 röster på 30 dagar för att bli behandlad av kommunfullmäktige.

Trelleborg medborgarförslag

En formulering som jag tror skulle funka rätt av i alla Sveriges kommuner. När vi väl publicerat denna, så kommer vi uppmana alla trelleborgare att gå in och rösta på den på kommunens hemsida. Det bästa är att då tvingar vi upp diskussionen igen på kommunfullmäktige och politikerna och partierna tvingas ta ställning. Här tror jag att det finns ett stort missnöje inom de olika partierna, hur deras ledning agerat och förhoppningsvis kan också detta bli en faktor som gör att medborgarförslaget röstas igenom.

Sist men inte minst diskuterades fortsatta demonstrationer och planering inför dem. Jessica Green och alla vi andra kommer fortsatt att stå med våra plakat på Rådhustorget på lördagar. Det bestämdes också att det kommer en stor demonstration utanför kommunfullmäktigemötet den 30/1.

Fakta: Länkar

SVT Skåne

Överklagan:

Förvaltningsrätten i Malmö

Box 4522

203 20 Malmö

Via mail [email protected]

Begäran om laglighetsprövning och inhibering av beslut

Avseende Trelleborgs Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-19

Mötets diarienummer KS 2022/394

Dnr KS 2022/960

Skäl till laglighetsprövning: Jäv

Motivering: de förslagna och valda ledamöterna deltog i beslutet och skulle ha anmält jäv före behandlingen av ärendet och inte deltagit i beslutet.

Yrkande

Därvid yrkas att beslutet ska ogiltigförklaras och att beslutet ska inhiberas Trelleborg 2022-12-30

Namn Adress

Personnummer Postnummer

epost Ort

Bifogas Protokoll Trelleborgs Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-19

  • Ö Protokoll(59098) • Reservationer(59100) • Voteringslistor(59102)Ö
Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Dennis Andersson

Arbetsledare bygg, Trelleborg

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt