Landet

Hans Johansson: Vill vi ha kalhyggen som liknar krigszoner?

Fredag 28 Maj, 2021

När vi svänger in på grusvägen mot stugan i Spersboda blickar vi ut mot ett kilometerdjupt kalhygge som för tankarna till någon film om det finska vinterkriget och dess sönderskjutna skogar vid karelska näset. Här där vitsippsbackarna förr skimrade i tallskogens pelarsalar och korparna skorrande ekade under kvällspromenaden har statliga Sveaskog skördat skog utan hänsyn till fauna biotop eller rekreation.

Bortsopade är svamp och bärställena, vråkens boplats samt djurstigarna ner mot sjön. Bäcken som rinner genom hygget visar kraftigt förhöjda värden av fosfor vilket bidrar till övergödning av sjön Trehörningen som ingår i en av länsstyrelsen utpekad zon med särskilda naturvärden.

kalhygge Spersboda.JPG

Kalhygge i Spersboda - eller scen från finska vinterkriget? (Foto: Hans Johansson)

Världsnaturfonden varnar för att Sveriges skogar är otillräckligt skyddade och att den biologiska mångfalden utarmas. Antalet rödlistade arter som är beroende av skogsmiljö har ökad med 13 procent sedan 2015. World Economic Forum ser den minskade biologiska mångfalden som ett av de största problemen människan står inför. Det ökar sårbarheten inför framtida miljöförändringar.

Marken återplanteras med enbart tall och gran, inga skyddande lövskogsdungar tillåts, trots att de lättantändliga barrträden ökar risken för förödande skogsbränder i klimatkrisens spår, vilket nu blivit en realitet. Det är den kortsiktiga kapitalistiska effektivitetsmåttet som överväger och också genomsyrar det statliga Sveaskog trots regeringens prat om hållbar utveckling och bevarande av naturvärlden.

Sätt stopp för de kalhuggande marodörerna!

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Hans Johansson

Pensionerad lärare, Uppsala/Östhammar

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt