Samhället

Hur kan chefer överhuvudtaget hamna på en lista?

Onsdag 10 Mars, 2021

Den 17:e februari publicerade vi en artikel som handlade om Vaccinfusket, Placera vaccinfuskarna på vårdgolvet. Denna debatt har naturligtvis inte stannat av. I Hallands Nyheter är Bengt Johansson från partiet och folkrörelsen 24:7 involverad i en ordväxling med vaccinsamordnaren, Katarina Sundberg om just detta.

Hon hävdar att inga chefer har gått före i kön, och hänvisar i vanlig ordning till att de "i slutet av varje dag delades överblivna doser ut till reserver som fanns inom fas 1, t ex personal och deras enhetschefer. " och gör sig stolt över det. " Inte en enda vaccindos har blivit slängd tack vare ett fantastiskt arbete", sägs det. Men hur är det med den saken, vad har hon att vara stolt över?

Bengt Johansson svarar:

"Att vara chef är ingen riskgrupp

Vaccinsamordnare Katarina Sundberg hävdar i sitt svar till mig att inga chefer har gått före i kön. Anfall är bästa försvar heter det ju men hennes svar ger fler frågor än svar. Först undrar man ju varför beskeden från ansvariga är så lika i de olika kommunerna? T ex i Uddevalla, där chefer gått före i kön. Inte heller de har gått före i kön, nejdå, det handlar "bara" om överblivna doser till folk på en reservlista.

Hur kan chefer överhuvudtaget hamna på en lista? Att vara chef är ingen riskgrupp, med möjligt undantag för en kuvad personal. Hur hamnade cheferna på reservlistan? Vem bestämde det? Och framförallt: offentliggör reservlistan så alla får veta vilka som står där och vilka chefer som gått före.

Tidningen Bohuslänningen har begärt ut reservlistan men fått nej. Då kallas det för internt arbetsmaterial. Jag håller med tryckfrihetsexperten Nils Funcke som hävdar att kommunen gör fel och ska lämna ut listan. Jag håller också med professor Bo Rothstein som menar att vaccinering av chefer strider mot grundlagen, regeringsformens första kapitel, att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta allas likhet inför lagen. Dessutom bryter man mot Hälso- och sjukvårdslagen som tydligt säger att vård efter behov gäller. Avsked på grått papper för fuskande chefer om det har gjorts med uppsåt, hävdar Rothstein. Lagen är alltså tydlig.

Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att fisken ruttnar från huvudet och ner. Denna förruttnelse stöds av vaccinsamordnarens försvar för chefernas agerande.

Att chefer beter sig på detta sätt och försvaras av vaccinsamordnaren riskerar att kraftigt underminera allmänhetens förtroende för samhället. Välfärdsstaten kan inte fungera utan förtroendet mellan individen och samhället. Ytterst är demokratin hotad. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att fisken ruttnar från huvudet och ner. Denna förruttnelse stöds av vaccinsamordnarens försvar för chefernas agerande.

Papperen på bordet. Stäng av och omplacera cheferna."

Bengt Johansson

ordf. Folkrörelsen 24:7


Hur ser det ut i din kommun/region? Hör gärna av er till Vi som bygger Landet och berätta!

Är du också trött på mygel och korruption? Du kan börja med att skriva under denna namninsamling: Disciplinära åtgärder mot vaccinfuskande chefer!

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt