Jobbet

Hur löser vi våldet på tågen?

Fredag 12 Mars, 2021

Den misslyckade integrationen och avsaknaden av krav får konsekvenser på många områden både i vår vardag och i samhället i stort. Själv jobbar jag som tågvärd och har på nära håll sett hur hot, trakasserier, våld och total avsaknad av respekt mot tågpersonalen eskalerat vilket SEKO nu också uppmärksammar stort i en kampanj. Alltför många av oss får dagligen höra glåpord och hälften av de ombordanställda på tågen säger att det förekommer hot på arbetsplatsen i princip varje dag. Var femte menar att våld på jobbet är vardag. Till detta ska även läggas sexuella trakasserier och grova verbala kränkningar. Problemet är att man bara skrapar på ytan och inte går till botten med problemet. Att bli kallad hora, hund eller få höra beskrivningar av vad de ska göra med nära och kära för att tågvärden haft fräckheten att exempelvis kräva giltigt färdbevis eller stänga dörrarna enligt tidtabell är absolut inte ok och kräver handlingskraft för att lösa. 

För det första så handlar det självklart om ökande klyftor, utanförskap och ojämlikhet. Ett mer jämlikt samhälle är i grund och botten det bästa receptet mot kriminalitet vilket kräver en helt annan politik än den extremt nyliberala som just nu monterar ner de sista resterna av välfärdssverige. 

För det andra så handlar det lika självklart om en misslyckad integration, en avsaknad av krav och att hot och trakasserier inte får några konsekvenser. Det är ingen hemlighet att en väldigt stor majoritet av ungdomsgängen och de som hotar oss är första eller andra generationens invandrare vilket det märkligt nog fortfarande är tabu att prata om. Detta måste få ett stopp om problemet ska kunna lösas och inte stanna vid tomma ord, vilket i nuläget måste innebära repressiva åtgärder från ordningsmakten. Att tydligt visa att hot, våld och total avsaknad av respekt inte accepteras utan får konsekvenser.

I förlängningen krävs det en annan integrationspolitik som bygger på ordning och tydliga krav och på ännu längre sikt är den bästa vaccinationen ett mer jämlikt samhälle. Här och nu krävs det dock att det tas i ordentligt med hårdhandskarna!

I förlängningen krävs det en annan integrationspolitik som bygger på ordning och tydliga krav och på ännu längre sikt är den bästa vaccinationen ett mer jämlikt samhälle. Här och nu krävs det dock att det tas i ordentligt med hårdhandskarna! 

Med vänlig hälsning,

Stefan Pedersen

Tågvärd och medlem i Socialisterna - Välfärdspartiet 

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Stefan Pedersen

Tågvärd, Uppsala

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt