Jobbet

”Jag skriver under på grund av vad jag har varit med om i arbetslivet”

Tisdag 19 Januari, 2021

Vi Som Bygger Landet har tagit initiativ till en namninsamling som utmanar Kommunal och IF Metall att låta medlemmarna rösta om Las-avtalet.
Skriv under du också!

LO har beslutat att betrakta Kommunals och If metalls överenskommelse med PTK och Svenskt näringsliv som ett stadgebrott. Förbunden är enligt stadgarna skyldiga att inhämta yttrande från LO-styrelsen i principfrågor eller i frågor av stor praktisk betydelse. Vi på tidningen Vi som bygger landet, och många med oss tycker att Las-sveket har stor betydelse för hela Sveriges befolkning, inte bara inom LO-förbunden. Kommunal och Metall bryr sig om ingetdera.

Namninsamlingen som kräver medlemsinflytande Las-frågan är i full gång och det kommer in massor med kommentarer. Behöver vi säga att samtliga är oerhört kritiska till hur detta skötts? De sätter verkligen fingret på ett stort problem:

Det råder ett enormt demokratiunderskott i facken!

Att få en inblick i hur folk resonerar är viktigt. Här kan man se svart på vitt vilka omständigheter vi som jobbar på golven har att brottas med. Vi som måste utsättas för den ökade osäkerheten. "Det största sveket i mannaminne" skriver en, ”Vi måste börja reagera på det samhälle Som vi fått i Sverige”, en annan. Ett livsavgörande problem gäller yttrandefriheten, vilket en signatur verkligen sätter fingret på: ”En tyst arbetsmarknad är vad som blir resultatet av avtalet, fritt fram för godtyckliga uppsägningar”. I grunden handlar alla kommentarer om tre saker: Demokrati, Rättvisa och Trygghet, och dessa är hotade idag. Det är bra att LO-borgen reagerar, men samtidigt tror vi oss veta att det inte kommer förändra något. Det kan endast ett massivt folkligt uppror, som spelar efter sina egna regler. Inte LO: styrelsen, eller IF Metalls och Kommunals ledning.


"En tyst arbetsmarknad är vad som blir resultatet av avtalet, fritt fram för godtyckliga uppsägningar”.


TextTv.jpg

Kommunal och If Metall är LO:s två största förbund. Att prata om sanktioner kommer troligtvis inte vara annat än en naiv dröm. För LO:s ledning är det viktigare att till varje pris behålla en "enighet". Men vad kostar den? Enligt de kommentarer som kommit in är det följande:

Trygghet:

”Jag skriver under på grund av vad jag har varit med om i arbetslivet”

”Jag inte vill vara rädd för att förlora mitt arbete”

”Att vi som redan har ett lågstatus arbete (låg lön), ska få en mer osäker anställning där man kan göra sig av med människor, människor som är tröttare, sjukare eller inte bara nöjer sig med allt. Det måste upphöra. Gör om gör rätt. Vi måste ha grundtrygghet ett fungerade Las”

”Arbetarmoral, säkerhet på arbetet”

”Anställdas skydd ska förbättras inte försämras”

Demokrati:

”En självklarhet att de som berörs skall kunna rösta om avtalet”

”För att medlemmarna måste få säga sitt om detta fruktansvärt dåliga avtal!”

”För att det är självklart att detta inte bottnar i medlemmarnas vilja eller i deras villkor!”

”Att omförhandla LAS görs inte utan medlemmarnas godkännande”

”Medlemmarna och vi som jobbar borde avgöra! Låt demokrati råda!”

”Det är så självklart (men bortkollrat) att medlemmarna ska bestämma om sin framtid, det ska inte korrupta överbetalda ombudsmän göra”

”En sann demokratisk ordning är att vi röstar om förändringarna som påverkar våra arbetsliv i högsta grad. Medlemmarna i Kommunal känner sig svikna av sitt eget fackförbund och många kommer att lämna Kommunal när facket inte finns för medlemmarnas trygghet så varför vara med och betala dyra fackföreningsavgifter?”

”Förbundsstyrelserna i IF Metall och Kommunal gått bakom ryggen på oss medlemmar och gjort upp med PTK och Näringslivet om ett nytt LAS-avtal, utan att fråga oss medlemmar om vi var med på det. Det anser jag är ett enormt svek från förbundsstyrelsen i både IF Metall och Kommunal!”

Rättvisa:

”Hjälpte ett företag att anställa en lärling med flyktingbidrag (staten betalar en stor del av lönen) var själv provanställd, får ej anställning men lärlingen fick vara kvar för han var ju nästan gratis. Företaget hade väldigt många lärlingar i förhållande till fullbetalda. Dom hade även ett stort antal med lönebidrag pga. olika krämpor! 😡”

”Jag vill att rättvisa ska råda på arbetsmarknaden”

”När ”Dom” som styr & bestämmer slutar företräda folket är det dags att avgå 😡 Var kommer pengarna du får i lön ifrån? Jo, från folket! Arbetsgivarna utnyttjar redan folket så mycket att folket blir stressade, sjuka och sliter ihjäl sig! Jag anropar Robin Hood: ”Han tar från dom rika och ger till de fattiga ” eller Madam De Giljotin! 😡”

”Efter 50 års medlemskap i först Metall och sedan i Kommunal är detta det största sveket jag upplevt”

Detta är bara ett axplock. Det kommer fler publiceringar, så passa på att göra din röst hörd. Det som till sist ligger i fatet är såsom en av signaturerna säger:

”Människovärdet”

Vi Som Bygger Landet har tagit initiativ till en namninsamling som utmanar Kommunal och IF Metall att låta medlemmarna rösta om Las-avtalet.
Skriv under du också!

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt