Tryggheten

Kanoner istället för smör

Tisdag 9 Maj, 2023

Uppsala Nya Tidnings ledarskribentJohan Rudström glädjer sig över Jas-planen som dånar i luftrummet över Uppsala och dränker luften med flygfotogen samtidigt som NATO-soldater övar med svensk trupp i våra skogar.

”De övar inför en verklig invasion” är budskapet. Detta medan man via Rapport får uppleva hur amerikanska militärfordon rullar in på svensk mark och möts av journalister som underdånigt intervjuar US-befäl i deltagandet i den största krigsövningen på svensk mark sedan kalla kriget. Bland annat ska offensiva anfall övas. Övningsledaren Stefan Andersson beskriver övningen som ”den bästa träningsmatchen för att kliva in som trovärdig aktör i NATO”.

UNT 3 maj2

Klipp från Johan Rudströms ledare i Uppsala Nya Tidning

Övningen kostar skattebetalarna trekvarts miljard kr. Den planerade NATO-anslutningen slukar ytterligare 660 miljoner kr. Ett NATO-medlemskap innebär en kostnad på minst 2 procent av BNP enligt organisationens stadgar. För Sverige skulle kostnaden, enligt försvarets eget forskningsinstitut FOI, innebära en ökning av försvarsbudgeten från 70 miljarder till 127 miljarder 2028, dvs. närmare en fördubbling. Media deltar med hull och hår i den militaristiska propagandan och frammanar en stämning av förkrigstid, i syfte att politiskt förankra detta vansinniga vapenskrammel inför menigheten. Folk ska skrämmas till tystnad.

krisberedskap

Från MSB hemsida

I den bostadsrättsförening jag bor skickade styrelsen i dagarna ett meddelande med följande budskap ” Vi lever i en ansträngd omvärldssituation. Styrelsen har därför påbörjat planering för att ( i befintlig föreningslokal) skapa en form av samlingslokal/träffpunkt för föreningens medlemmar vid en tillspetsad situation. Lokalen är tänkt att vara utrustad med värmekällor, radio, filtar vatten/vattenrening, basförråd av torra matvaror m.m.”

Samtidigt med miljardregnet över krigsmakten drabbas vanligt folk av den värsta dyrtiden på decennier. Välfärden går på knäna .Rubriken i dagens UNT lyder ”Sommaren på akuten den värsta någonsin”. Men i regeringens vårbudget finns nästan inga pengar till kommunerna och regionerna. Enligt SKR fattas 24 miljarder kr för att kunna upprätthålla nuvarande standard. Inflationen är tvåsiffrig, lönetappet kastar oss ett årtionde tillbaka, men storbolagen och bankerna gör mångmiljardvinster För försvarsindustrin har Ukrainakriget inneburit ett lyft. SAAB:s rörelseresultat ökade med 13 %. Hägglunds och Bofors orderingång har ökad markant .Enligt SIPRI har Sveriges vapenproduktion ökat med 12 procent

Ett land som varit känd för för sitt fredsengagemang och kamp mot kärnvapen med profiler som Alva Myrdal, Inga Thorsson och Maj-Britt Theorin slår nu på trumman för vapenleveranser till krig och öppnandet för kärnvapen och utländska militärbaser på svensk mark. Alla som förespråkar förhandlingar och fred stämplas genast som Putinkramare i den gällande diskursen, vilket bland andra Gudrun Schyman fått erfara..

200 år av framgångsrik alliansfrihet överges, för att inlemma Sverige i en krigsorganisation, som har stått för det överläget största antalet krigsbrott efter andra världskriget. Vi riskerar att vår ungdom blir slaktoffer i supermakten USA:s krig mot Ryssland /Kina i kampen om inflytandet i världen. Att tro, som propagandan hävdar, att Sverige kan känna sig trygg under amerikansk kärnvapenparaply är en illusion. Om kriget eskalerar i Europa kommer USA aldrig riskera att Washington eller New York utplånas i en konfrontation med Ryssland.

Det svenska krigsäventyret i Afghanistan under USA:s befäl är ett varnade exempel. Miljarder bortkastade skattepengar på en främmande makts krig mot ett fattigt land som bara resultat i förödelse och hemskickade liksäckar. USA föredrar att föra krig med hjälp av ombud.

om kriget kommer MSB

MSB broschyr till svenska folket

I NATO är kärnvapen en integrerad del av militärdoktrinen Vi blir ett legitimt mål för ryska kärnvapenmissiler vid en militär konfrontation mellan NATO och Ryssland. Ryssland är en stormakt med kärnvapen och dess krig mot Ukraina är ett flagrant folkrättsbrott som orsakar död och förstörelse, det ska fördömas, men dess intressesfär omfattar geografiskt det forna Sovjet. Föreställningen att Ryssland ohotat skulle anfalla Sverige i ett isolerat krig har ingen trovärdighet. Det inser även vår överbefälhavare

Det enda riktiga är att vinna freden – inte kriget. Nu bemöts fredsskapande förslag av rent orwellska tongångar. ”Om du vill ha fred rusta för krig” skriver ledarskribenten Anders Gustavsson under rubriken ”Sanna fredsvänner älskar Aurora 23 (Blekinge läns tidning 19/4)

Palme såg det som den lilla nationens förpliktelser att verka för fred och försoning mellan folken, att vi skulle stå fria från militära allianser och stormaktsblock. Istället förespråkade han en gemensam säkerhet.- Säkerhet kan endast nås när alla känner sig säkra. Konfrontationspolitiken ökar bara spänningen och risken för storkrig – återställ alliansfriheten

Omslagsbild: Olof Palme

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Hans Johansson

Pensionerad lärare, Uppsala/Östhammar

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt