Samhället

Klirr från elkonsumenterna i Norrland

Torsdag 2 Februari, 2023

Inte många bolag kan glädja aktieägarna med att vinsten är 82 %. Men Sveriges export av el har pressat upp elpriserna, nu även i Norrland.

Holmens bruk2

Ur bokslutet för Holmens bruk "Energibristen i Europa bestod under kvartalet och elpriserna var höga. Priserna i norra Sverige, där Holmen har merparten av sin produktion, har tidigare under året varit betydligt lägre än i övriga Sverige till följd av begränsningar i överföringskapaciteten.

Under fjärde kvartalet fördubblades dock priset och närmade sig nivåerna i mellersta Sverige (SE3). Rörelseresultatet för 2022 uppgick till 1 006 (347) Mkr. Ökningen beror på höga elpriser, expansion av vindkraft och högre ersättning för vattenkraftens bidrag till att stabilisera elsystemet. Jämfört med tredje kvartalet ökade fjärde kvartalets resultat med 249 Mkr till 463 Mkr till följd av högre elpriser i norra Sverige."

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt