Framtiden

Kunskap är lycka

Måndag 27 September, 2021

Kunskap är lycka

Vi känner tillfredställelse när vi är kreativa, när vi gör något med händerna, när vi hittar en lösning på ett problem och det leder till att vi känner lycka. Men i det samhälle vi lever i idag läggs ansvaret på dig som individ. Om du misslyckas känner du skuld, om du blir sjuk eller arbetslös blir det en katastrof. Kunskap om hur samhället fungerar är nödvändigt för att klara sig igenom svårigheterna.

Vi brukar säga att kunskap är makt och det har ju sin riktighet, dessutom är kunskap lycka. Att lyckas med något kräver nästan alltid övning och kunskap. När en musiker efter hundratals timmar av övning kan spela ett svårt stycke musik som han eller hon satt som mål, är känslan lycka. Kunskap är väldigt olika beroende på vad personen vill uppnå. En idrottsprestation, matematiska uträkningar, tillverka keramik eller flugfiska. Allt kräver kunskap, erfarenheter, övning. De flesta känner tillfredställelse när de är kreativa, när de gör något med händerna eller tänker ut lösningar på problem. Ibland leder verksamheterna till lycka. När vi förstår, när vi hittar lösningen, när vi är klara med uppgiften. Lycka är knutet till handlingar och beslut i våra liv. När danskursen resulterar i att jag vågar bjuda upp drömtjejen och vinner henne. När jag efter timmar av pluggande får mitt godkända betyg.

Ett område vi kanske borde titta närmare på är människors dåliga mående och utebliven lycka. Enligt samma logik som jag beskrivit ovan så är kunskap om samhället vi lever i en förutsättning för att känna glädje i livet och ibland även känna lycka. I den individualiserade världen vi lever i är ansvaret lagt på dej som individ. Då är misslyckandet vanligt förekommande. Om vi skuldbelägger oss själv och inte ser sammanhanget vi är en del av, blir tillvaron svår och obegriplig. Om du blir sjuk eller arbetslös och din ekonomi rasar är det kanske en katastrof för dig. Dina kunskaper inom ditt yrke, sociala kompetens och viljan att förkovra dig, hjälper inte längre. Det som skiljer en person som går under och en person som klarar sig igenom svårigheterna, är kunskapen om hur samhället fungerar och kunskapen om hur vi kan få stöd och hjälp i kriser.

Utan kunskap om varför vi hamnat i svårigheter, blir oftast hopplöshet.

KASAM som begrepp myntades av Aaron Antonovsky. De betyder känsla av sammanhang. Den som förstår att det som händer mig är ett resultat av beslut som jag inte fattat själv, kan befria sig från känslan att det är mitt eget fel att jag hamnat i en kris av något slag. Fångar i koncentrationslägren i Europa under andra världskriget som kunde se sammanhanget i situationen hade mycket större chans att överleva, än de som bara såg hopplöshet. I det perspektivet bör vi se dagens verklighet. Alltså, att känna lycka kan vara att bli befriad från skuld, ungefär som att bli av med svår smärta. För att kunna uppnå detta krävs kunskap. Då är det kunskap om samhället och det ekonomiska systemet som behövs. Depression, missbruk och fattigdom är svåra tillstånd som hindrar oss att känna lycka. Utan kunskap om varför vi hamnat i svårigheter, blir oftast hopplöshet. Hopp får vi när vi kan se att det går att påverka genom att aktivera oss tillsammans med andra i protester och genom att lära sig mer om hur samhället och kapitalismen fungerar. Att organisera sig politiskt mot kapitalismen, är en källa till glädje och lycka. Gemenskap, utbyte av kunskaper och politiskt engagemang kan vara en medicin mot depression, ensamhet och känslan av misslyckande. Jag kan känna lyckan av att ha fått möjligheten att förstå hur samhället fungerar. Sven Wollter sa vid flera tillfällen: ”Ett liv i kamp är ett gott liv” Jag håller med honom.

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Lasse Nilsson

Helsingborg

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt