Samhället

Liberalerna säljer ut tryggheten på arbetsmarknaden

Torsdag 8 Oktober, 2020

Liberalerna vill släppa arbetskraftsimporten fri. Det är ett nationellt mål för dem. Även lokalt argumenterar de för ökad otrygghet på jobben (se "Stoppa kompetensutvisningarna nu!").

Under nyliberalismens årtionden har den arbetskraft i världen som är tillgänglig för vinstexploatering mer än fördubblats, från 1,5 till 3,3 miljarder. Nästan hälften arbetar under prekära förhållanden och hundratals miljoner arbetare jobbar för knappt en dollar om dagen.

I Sverige personifieras denna syn på arbetskraft genom den gamle ABB-chefen Percy Barnevik som myntade begreppet: ”Arbetare i alla länder – konkurrera”.

Precis som liberalerna skriver i sin insändare hoppade den borgerliga regeringen på detta otrygghetens tåg 2008, då man lade arbetskraftsimporten i händerna på arbetsgivarna. Den partssammansatta nämnd med arbetsgivare, facket och staten som fanns tidigare, skrotades.

Nu har vi en arbetsmarknad, där svarthandel med uppehållstillstånd kopplas till arbete hos någon arbetsgivare. Detta har fått förödande konsekvenser för fattigt folk som luras hit men som i verkligheten tvingas jobba för korvören, långt ifrån kollektivavtal och trygghet på jobbet. Och skulle de protestera sägs de upp och vips försvinner också uppehållstillståndet.

Hela systemet är djup inhumant och det har också bara ett enda syfte, nämligen att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt på varje anställd. Det syftar till att sänka löner och villkor på arbetsmarknaden eftersom trycket på de som har jobb blir större. Håll tyst och jobba, annars finns det en hel arbetslöshetsarmé utanför här, som gärna vill ha ditt jobb.

Liberalerna hyllar och försvarar ett inhumant, orättvist och odemokratiskt system på arbetsmarknaden. Allt för vinstens skull. Det kan vi aldrig acceptera.

I dagsläget har Sverige nästan 500 000 människor i öppen arbetslöshet. Givetvis skall dessa beredas möjlighet att få jobb först, innan arbetskraftsimport kan vara aktuell. Saknas kompetens inom nåt område skall staten sörja för att utbilda bort problemet.

I 24:7:s Sverige utökar vi tryggheten på jobbet, människor ska i arbete men det ska ske med utbildning, trygghet och fördjupad demokrati.

Tveklöst är det så att vi behöver en ny arbetarrörelse i vårt land som förmår sätta social rättvisa på dagordningen och som förmår ge människorna hoppet tillbaka. Det är med den strävan och intentionen som vi bildat 24:7.

Bengt Johansson, ordförande

partiet och folkrörelsen 24:7

Bengt Johansson

Grafiker, ordförande folkrörelsen 24:7, Sverige

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt