Jobbet

Lyssna på oss säger Kristianstads omsorgspersonal

Fredag 16 Februari, 2024

Michael Anefur och Håkan Englund, de högst ansvariga i omsorgsnämnden,  tog för ett tag sen emot mer än 700 namn för en bättre omsorg i en bullrig rådhusentré. Marija Bajic Peter höll ett väl formulerat tal som förklarade hur verkligheten ser ut inom omsorgen.

Lyssna här på omsorgspersonalens förslag och politikernas svar.

Mikael Anefur svarade på det typiska politiska sättet att han inte tänker ha en debatt med de närvarande.

-Vi kan inte prata med alla 3000 inom omsorgen, vi pratar med facket Kommunal.

-Men ni bestämmer ju saker över huvudet på oss alltid. Varför pratar ni inte med oss, invände en av de som jobbar i omsorgen.

Omsorgsnämndens ordförande Anefur sa att det är förvaltningscheferna som gör det praktiska jobbet.

-Det är ju inte politik, vi sätter budgeter och vi gör lite andra saker, sa Anefur.

Är det inte en märklig inställning? Den som vi valt ska väl genomföra det dom gick till val på, inte överlåta/skylla på chefer?

Omsorgspersonalen fick senare ett glädjande besked, förvaltningschefen Camilla Gärdebring slutar och ska nu hemsöka Tingsryd som kommundirektör.

Flera andra chefer har köpts ut för miljonbelopp, istället för att omplaceras. Samtidigt som det är svårt att få in vikarier för sjuk personal.


Kravlista, som också lämnades till politikerna:

1. Natten ska ha 10 timmar
2. 18 arbetstillfällen på 4 veckor.
3. Vårdtyngdsmätningar ska införas.
4. Öka bemanningen
5. Rätt schema ger bra återhämtning.
6. Tillräckligt med tid hos kunder, bort med minutstyrningen.
7. Rätt kompetens och språkkunskaper.
8. Pooltjänster istället för resurspass.
9 . Personcentrerad vård och omsorg oavsett vilken enhet handlar om .
10. Mobbning och kränkning. att man inte blir trodd, och blir utsatt för repressalier, är inte acceptabelt 
11. Att man ska kunna återkomma till sitt arbetsplats efter långtidssjukskrivningar

Onsdag 20 mars kl 15 planerar omsorgspersonalen en manifestation för en bättre omsorg.

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt