Samhället

Nej tack till samtal bakom stängda dörrar!

Fredag 3 Februari, 2023

Nej tack till samtal bakom stängda dörrar!

Protesterna mot ökade kostnader för den politiska organisationen i Trelleborg är nu inne på sin sjunde vecka. Vi har demonstrerat varje vecka och hundratals trelleborgare har öppet visat sin åsikt i frågan och krävt bättring av våra folkvalda. Hundratals samlades i Folkets Park utanför Kommunfullmäktige mötet den 30/1 där tal, musik och talkörer framfördes.

Affisch 30jan.jpg Trelleborg

Absolut är det en seger att vi tvingat dem att riva upp beslutet. MEN, vi kan konstatera att de inte gjort det för att vi, deras väljare, höjt våra röster och protesterat. Utan för att vi den juridiska vägen, visat att beslut tagits på fel sätt och på felaktiga grunder. Detta har gjort att de rivit upp sitt beslut, inget annat.

Ett tecken på att de motvilligt dragit tillbaka beslutet men inte förstått vilka konsekvenser det får att att man betalat ut arvoden. De har betalat arvoden till människor och en organisation som inte är vald. Detta är naturligtvis fel (och dyrt för oss trelleborgare) och kommer behöva granskas av högre instans.

De känner ingen ånger eller problem med att de skär ner på kärnverksamheten och samtidigt höjer sina egna löner.

De har inga problem med att den nya politiska organisationen kommer att spränga den budgeterade kostnaden med över 20 miljoner kronor bara år 2023.

De känner inte heller att det är ett problem med att de står helt utan förtroende till sina väljare.

De verkar helt frikopplade från oss i samhället i övrigt.

De förstår inte innebörden av uppdraget, förtroendevald.

För även om en ny arvodesberedning nu skall jobba och lägga fram ett nytt förslag, så tror vi inte att de förstått kritiken att de inte får går över den budgeterade kostnaden för de politiska organisationen.

Jessica Gren, som är en av initiativtagarna till protesterna, blev inbjuden att träffa arvodesberedningens ordförande och en kommunjurist. Men fick inte ta med sig ett ”fotbollslag” och inte heller ta med oss media in på rådhuset. Detta uttalande tycker jag ger en tydlig bild över hur skev situationen blivit i ”demokratin” Sverige. Protestgruppen är inget parti eller någon fast grupp som man kan förhandla med utan bara röster för alla tusentals protesterande trelleborgare. Allt vi vanliga medborgare gör och säger vill vi göra öppet.

Trelle1

Att då inte media skall kunna finns i Rådhuset ger ännu mer intryck av att öppenhet och demokrati verkligen saknas på det stället. Därför valde Jessica att enkelt överräcka de krav som vi känner att trelleborgarna är helt eniga om, men som vi fortfarande inte tror arvodesberedningen kommer att fatta beslut om. .Sammanfattade i två enkla meningar:

Återgå till arvodesnivån från 2018. Följ lagd och gällande budget.

Ni kan se i den film som Mikael Wall gjorde vid överlämnandet av dessa enkla krav, hur politikern Sven Lindqvist(s) helt enkelt vänder ryggen till. För så ser det ut i vår demokrati, spelar du inte med i deras spel så vänder de ryggen till och försöker tysta ner dig. Trelleborg är på intet sätt unikt. Om du tittar i din egen kommun så springer även där politikerna iväg med sina fantasilöner och fantasiförmåner.

Vi behöver en grundlig genomlysning av alla förmåner och arvoden till våra politiker. Arvodesberedningen i Trelleborg skall söka svar på frågan vad är en skälig ersättning till en politiker? Det kan jag hjälpa er med. Det är INTE en riksdagslön på 71 500kr i månaden. En skälig lön är en genomsnittslön av de man företräder och att man får ersättning för övertidsarbete, inte en krona mer!

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Dennis Andersson

Arbetsledare bygg, Trelleborg

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt