Jobbet

Rädda Målareförbundet!

Söndag 27 Augusti, 2023

Målarnas fackförbund tog på sin kongress det första beslutet för att gå upp i Byggnadsarbetarförbundet. 66 ombud röstade för att gå upp i Byggnads och 52 emot. Ett antal målare i Göteborg skriver nedan varför målarna behöver ett eget fackförbund Vad tycker du, hur ska vi få till en fungerande fackförening?

Rädda Målareförbundet!

Målareförbundet har just nu (23-25 augusti) kongress om att upplösa förbundet och bli en del av Byggnads. Styrelsen är för detta, men 2 styrelseledamöter har reserverat sig. Många målare i förbundet, bl.a. vi som varit aktiva medlemmar i många år, motsätter oss detta och vill bevara och stärka Sveriges äldsta nu existerande fackförbund.

När Målareförbundet bildades 1887, hade det inte 13000 medlemmar som idag. Det hade heller inte de tillgångar förbundet har idag utan verkade under svåra förhållanden och fick börja från noll. Målarna slöt sig samman för att hävda sin lön, sina arbetsvillkor och sin yrkesstolthet. Idag står vi starkare på grund av deras beslut att organisera sig. Men vi behöver fortfarande hävda samma sak som dom, om än i en annan tid.

Ledningen hävdar nu att det blir för dyrt att stå kvar som eget förbund. Vi kan tvingas att höja avgiften och då riskera att många går ur. Ombudsmän skulle behöva sägas upp vilket skulle försämra servicen för medlemmarna. Det finns dock lösningar.  Här är några förslag på hur vi kan göra för att leva vidare som eget förbund, så länge det finns behov av målare.      

Höj ombudsmännens pensionsålder till samma läge som gäller för målarna, alltså 67 års ålder. Vi som undertecknar detta är för en sänkning av pensionsåldern rent generellt och tycker det borde vara en fråga för förbundet att driva. Däremot finner vi det omotiverat att ombudsmännen ska ha bättre pensioner än medlemmarna, speciellt med tanke på att de inte protesterade när medlemmar fick höjd pensionsålder. Ombudsmännens frikostiga pensionerna betalas i nuläget av medlemmarna.

Istället kan vi lägga dessa pengar på att låta vanliga målare som har förtroende av sina kollegor, jobba fackligt på deltid. Medlemsservicen skulle  då bli bättre.

Vi kan också spara pengar på att slopa trygghetsavtalet, som innebär att ordföranden och vice ordförandena (2 st) ges en reträttpost på förbundskontoret om de inte blir omvalda. Varför ska någon som inte blir vald få en gräddfil? Det finns möjlighet att ta upp penslarna och börja jobba som målare igen.

Vi menar även att vi bör lägga ner representantskapet (repskapet) och återinföra direktdemokratin inom förbundet.

Repskapet innebär att medlemmarna ska rösta fram ett mindre antal medlemmar som får rösträtt. Trots ett mycket lågt valdeltagande i dessa val får de utvalda därmed all makt vid val av styrelser och kongressledamöter. De beslutar också om lokalavdelningens budget och verksamhet. En fullbetalande medlem utanför repskapet har därmed ingen rösträtt att använda i aktuella och avgörande frågor. Alltså ingen direktdemokrati, vilket vi hade innan repskapet infördes på nittiotalet.

Ett återinförande av demokratin skulle ge medlemmarna större inflytande och göra det meningsfullt att gå på mötena, samt spara in på kostnaderna eftersom repskapet ger en byråkratisk och kostsam överbyggnad. Utan repskapet kommer alla medlemsmöten vara ”skarpa” i meningen att majoriteten beslutar.

Vi tycker att medlemmarna ska styra förbundets riktning, t.ex. kan vi börja att hålla medlemsomröstningar om avtal och lönekrav. Om förbundet verkligen kämpar för löneförhöjningar som kompenserar för inflation och prisökningar, så tror inte vi att medlemmarna ser några problem med en höjning av medlemsavgiften. 

Överhuvudtaget tycker vi att förbundet ska lyssna mer på sin största tillgång , medlemmarna istället för att lydigt följa direktiven uppifrån LO. 

Länge leve Målareförbundet 

Christian Rahmner

Linus Gillberg

Felix Jakobsson

Joar Ahlfort 

Niclas Alexandersson

Joel Vulcan

Oliver Bernhed 

Bert Olsson

Börje Carlsson

Axel Erickson 

Magnus Söderström 

/målare på Tingstad Måleri

Finn Ternrud, yrkeslärare 

Medlemmar i Målareförbundet

Fakta: Debattinlägget refuserat.

Undertecknarna försökte få in den i fackpress och kvällstidningar. Till sist publicerades en förkortad version i Arbetet före kongressen.

I Målarnas facktidnings artikel om kongessen citeras Magnus Söderström från avdelning 3 väst. Han har varit medlem sedan 1986 och berättade om ett minne:

– När jag slog ner strejkkäppen kände jag stolthet. Det här är ett vitalt förbund som tar strid för sina medlemmar. Jag känner mig inte lika stolt nu. Det är visionslöst, sade Magnus Söderström.

Han lyfte fram avtalsrörelserna där Målarna förhandlat fram bra avtal, gång efter gång. Något han hyllade förhandlingsledningen för.

– Vi kan om vi vill, men när det gäller den här frågan så lägger vi oss platt.

Ur Målarnas tidning https://malarnasfacktidning.se/2023/08/malarna-beslutade-att-ga-upp-i-byggnads/

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt