Samhället

Riksdagsledamöter skriver sig i fritidshus och håvar in stora bidrag från skattebetalarna

Lördag 5 November, 2022

Riksdagsledamoten Oscar Sjöstedt (SD) skrev sig i sitt fritidshus. Sin fyrarummare i Stockholm behöll han där hans partner och barn var skrivna. Avgiften för bostadsrätten betalas av riksdagen. När han sålde lägenheten i somras fick han istället en övernattningslägenhet med en avgift på 7800:- betald av riksdagen. tillsammans med taxiresor och traktamenten betalar vi skattebetalare runt 14 000 kronor i månaden. Riksdagsledamoten Tomas Kronståhl (S) är skriven i en stuga i Västerviks kommun men egentligen bor han i en villa i grannkommunen där hans fru är skriven. Stugan som han säger sig bo permanent i hyrs ut via en stugförmedling. På så sätt kunde han behålla sina uppdrag i kommunen. Socialdemokraten Jörgen Hellman har under tre decennier varit skriven på ställen där han enligt grannar inte har bott. Genom att skriva sig i olika kommuner har han kunnat behålla politiska uppdrag som sammanlagt gett honom 14miljoner i arvode. Detta är några exempel som Uppdrag granskning avslöjat.

Ove Nordström har därför i ett brev till samtliga partikanslier och Riksrevisionen ställt några frågor och förslag som han vill ha svar på.

Med anledning av vad som återigen framkommit i Uppdrag Granskning och om hur riksdagsledamöter, genom att mot vad folkbokföringslagen säger, skriver sig på adresser där man inte bor och på så vis erhåller extra ersättningar från riksdagen de egentligen inte är berättigade till, vill jag ställa några frågor och lämna några förslag.

Enligt Skatteverkets expert i programmet ska man enligt Folkbokföringslagen vara skriven där familjen bor. Det framgår tydligt i programmet att så inte är fallet och att dessa felaktigheter också är kända inom partierna, men utan att någon agerar. Hur kan ni förvänta er att folk ska ha förtroende för sådana ledamöter? Jag har några förslag till förändring som jag hoppas att ni kan ta till er.

1: Riksdagsledamöter som bryter mot lag och på så vis erhåller ersättningar de inte är berättigade till, ska omedelbart tvingas lämna riksdagen då förtroendet skall anses förbrukat. Eventuella avgångsersättningar skall i förekommande fall ses såsom förverkade.

2: Riksdagsledamöter som felaktigt uppburit ersättningar enligt punkt 1, skall vara återbetalningsskyldiga av hela de belopp som då erhållits, plus ränta. Eventuella avgångsersättningar som förverkats avräknas.

3: Riksdagsledamöter skall erbjudas övernattningslägenhet under tid uppdraget gäller. Väljer man annat eget boende får ledamoten själv betala kostnaderna. Det är ett eget val.

4: Riksdagsledamöter skall enbart få resa fritt med allmänna kommunikationer ( kollektivtrafik). Väljer ledamoten andra färdmedel såsom taxi eller flyg får ledamoten själv bekosta detta. Det är ett eget val.

5: Parti som uppenbarligen känt till felaktigheter som ovanstående (eller liknande) skall inte få deltaga i nästkommande allmänna val. För övrigt förväntar jag mig att ni gör en total översyn av riksdagens regler och bestämmelser, så att de är i överensstämmelse med våra stiftade lagar.

Det talas ofta om parallellsamhällen och utanförskapsområden i andra fall, men det är svårt att inte se missbruket av riksdagens regelverk som ytterligare ett parallellsamhälle. Som framgår i programmet så har felaktiga ersättningar utgått med både 8 miljoner och 12 miljoner. Förstår ni inte hur skadligt detta är? Jag sänder detta till samtliga partikanslier och Riksrevisionen och jag förväntar mig svar och er inställning i detta. Jag kommer även att följa upp detta före valet 2026 om vad som eventuellt gjorts i frågan och publicera detta i media. (lidkopingsnytt.nu) Har ni inte sett programmet redan så gör gärna det.

Omslagsbild: Creative Commons: Oscar Sjöstedt, Tomas Kornståhl

Redigering: Redaktionen

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Ove Nordström

Pensionär, fd industriarbetare., Källby, Götene

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt