Tryggheten

Vårdgrupper vill ha svar och förändring

Måndag 28 Juni, 2021

Runt om i Sverige har det under många år protesterats mot försämringar av svensk sjukvård, både för patienter och anställda. Vi Som Bygger Landet har träffat Dennis Andersson som är aktiv i sjukhusgruppen Rädda vårt sjukhus i Trelleborg.

– Det som nu har hänt är att 11 av dessa protestgrupper tillsammans vill resa vårdfrågorna inför valet 2022. Vi har skickat ut 10 st frågor till alla riksdagens partiledare som vi vill att de svarar tydligt på, berättar Dennis Andersson.

Vad hoppas ni få ut av detta?

– Att lyfta upp vårdfrågan i valdebatten och tvinga partierna att tydligt bekänna färg vad de tycker och står. Vården är grundbulten för att jag skall känna mig trygg i samhället. Oavsett var man bor eller har för jobb vill jag att alla skall vara trygga och få samma vård.

Vad har gått fel?

– Det finns en övertro på ekonomi och centralisering. Här i Skåne drömmer politiker om ”mega”-sjukhus i Helsingborg och Malmö/Lund. Vi ser redan nu att dessa enheter är för stora i sig. I norra Sverige blir det ännu sjukare när förlossningarna nästan planeras att utföras i bilarna. Det skall inte vara farligt att vara gravid kvinna i Sverige!

Sedan många år har ekonomitänket tagit över och det har pressat personalens löner, arbetstider och arbetsmiljöer

Vad menar du med "ekonomistyrda"?

– Sedan många år har ekonomitänket tagit över och det har pressat personalens löner, arbetstider och arbetsmiljöer. Patienter är inga robotar utan behöver olika tid för att vårdas på ett bra sätt. Med ekonomimätning och styrning är det också så att den administrativa personalen och antalet chefer ökat, med hela 36% på 10 år! Det behövs fler händer i vården, inte fler pappersvändare, och de pengarna skulle lagts på personalen och patienterna, så klart.

Vad händer nu?

– När vi fått i alla svaren så kommer vi publicera dem i media och i alla våra grupper så svenska folket vet vad de ska rösta på nästa val. Så räkna med att höra mer från oss då!

Fakta: 10 frågor till riksdagens partiledare

Hur ser de olika partierna på vår sjukvård idag och framåt? Har den blivit elefanten i rummet som ingen vill ta tag i, eller kommer det att göras ett seriöst försök att göra om och göra rätt med den så viktiga svenska sjukvården som var bäst i världen för inte så länge sedan, innan och politiker och tjänstemän fick för sig att vården var deras företag.

 1. Förbättringar för att driva vård på landsbygd kräver ökade resurser och fler mindre sjukhus som komplement till länssjukhusen / de stora sjukhusen. Tänker ni fortsättningsvis öronmärka pengar till de mindre sjukhusen?
 2. Vi uppfattar att politikerna i Sveriges regioner, med något undantag, är motståndare till sammanhållna vårdområden – trots att bl. a. tidigare sjukvårdsministers uttalade sin positiva syn där kommuner och regioner samarbetar som likvärdiga partners med patienten i centrum. Exemplet Norrtälje visar att det ger både bättre vård och betydligt lägre kostnader. Vill ni genomföra sammanhållna vårdområden i Sveriges regioner och kommuner?
 3. I ett feministiskt Sverige är kvinnor - och förlossningsvården inte prioriterad. Trots pengar från regering som var avsedda att stödja kvinnosjukvården/förlossningsvården så har ingen förändring skett. Sedan 1997 har 15 BB/förlossningsenheter lagts ner, varav 13 var placerade i glesbygd trots att flera av dessa förlossningsenheter rankats som de bästa i Sverige. Det har inneburit att kvinnor i värkarbete ska resa 10 - 30 mil på dåliga, under vinter mörka och oplogade vägar, ofta utan mobiltäckning. Flera förlossningar har under dessa ovärdiga förhållanden skett i bil/vid vägrenen. Hur vill ni konkret utveckla kvinnor-och förlossningsvården så att alla kvinnor i Sverige, oavsett var man bor, får en trygg förlossning?
 4. Skattepengar går till privata storbolag som dränerar den offentliga vården. Hur tänker ni stoppa detta?
 5. Är ni medvetna om att centraliseringen av vården till de stora sjukhusen är starkt kostnadsdrivande och dessutom genom långa resor skapar nya patientrisker? Vad vill ni göra åt detta faktum
 6. Centraliseringen ökar antalet administratörer och högavlönade chefer på bekostnad av personal närmast patienten. Enligt SKR är ökningen bara de senaste tio åren 36%! Tänker ni kräva en minskning av denna överbyggnad till förmån för kärnverksamheten?
 7. Regeringen tillskjuter varje år många miljarder för att korta vårdköer. Detta är kortsiktigt och kontraproduktivt då annan viktig vård bortprioriteras för att ta del av kö-miljarderna. Dessutom försämras många patienters hälsotillstånd när kö-miljardspengar tränger bort angelägnare vård sett ur patientsynvinkel. Är ni medveten om det och vad tänker ni göra åt detta?
 8. Är det rimligt att privat digital vård dränerar den offentliga vården. Varför digitaliseras inte 1177 och primärvårdens rådgivning / upplysningsarbete gentemot patienterna så att regionerna själva minskar trycket på den i dag starkt stafettberoende primärvården och att skattemedlen stannar i regionerna?
 9. Vad tror ni bäst skulle gagna utvecklingen av ”En vård på lika villkor” i landet, Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf?
 10. Anser ni att ägande och drift av regionägda flygbolag för sjuktransporter är en rimlig del av regionernas kärnverksamhet med tanke på erforderliga investeringar och därmed följande driftkostnader?

Undertecknat av:

 • Mike Luff, Rädda akuten i Karlskoga och Lindesberg (4300 personer)
 • Daniel Rondahl, BB (förlossningen) Karlskoga måste vara kvar (Facebookgrupp 11300 pers)
 • Peter Larsson, Företagargruppen Bergslagen (1200 företag i Bergslagen)
 • Jerry Elvin, PRO Nora. (Namninsamling med 13000 namn)
 • Dennis Andersson, Rädda vårt sjukhus i Trelleborg (Facebookgrupp med 2500 namn)
 • Bo Gardesköld. Rädda akuten i Blekinge (3800 personer)
 • Nils-Gunnar Molin, Sollefteå Framtidens Akutsjukhus (13762 personer)
 • Katarina Hägg, Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus (6596 personer)
 • Barbro Mikaelsson, BB-ockupationen Sollefteå (10257 personer)
 • Emma Larsson, Stoppa nedmontering av sjukhuset (Lidköping) (7900 personer)
 • Charlotta Dickman, En annan vård är möjlig. (2200 personer)

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt