Samhället

Vad vill 24:7 i Varberg?

Onsdag 18 Augusti, 2021

24:7 startade som en lokal rörelse i Varberg. Man kallar sig hellre folkrörelse än parti. Det är genom aktivitet för sina intressen som folk kan komma samman, göra motstånd mot t.ex. nedskärningar och skaffa sig erfarenheter. Vi träffade Bengt Johansson, ordförande i 24:7 i Varberg för en intervju.

Ni är ett nytt lokalt parti som  gjort er kända o synts i media i bostadsfrågan och förtätningen av Varberg. Är ni ett enfrågeparti?

Haha, ja på ett sätt kan man faktiskt säga att vi är en enfrågerörelse. Demokratin och tryggheten för vanligt folk står i centrum i alla frågor. Men vi är inte enbart ett lokalt parti.

Ni kallar er ju inte i första hand parti utan för folkrörelse. Vad är det för skillnad? Varför gör ni det?

Den arbetande klassen i vårt land är utan organisation idag. Facket och de gamla arbetarpartierna är förstörda. Deras ledningar går ständigt starka kapitalintressen till mötes. Detta har pågått länge och det arbetande folket står utan starka organisationer som förmår värna de vitala livsintressena. Detta har gjort människorna maktlösa och modlösa.
Det krävs en omstart och den går via samtal och aktivitet. Därför tror vi inte på det traditionella sättet, att starta ett parti, låsa in sig i en lokal och komma ut med ett färdigt partiprogram. Det är i aktiviteten för sina intressen som folk kommer samman och det är genom aktiviteten som slutsatser dras. Sätter man sig till aktivt motvärn mot t ex nedskärningar, klarnar bilden snabbt över vilka som är ens vänner och motståndare. Det är ur de erfarenheterna vi kan återstarta en verklig folkrörelse. I nuläget är parti av traditionellt snitt begränsande. Folkrörelse i meningen människor i rörelse för sina intressen är inbjudande. Gula västarna i Frankrike erbjuder ett utmärkt exempel på gräsrotsrörelse som verkligen utmanat makten. 24:7 är det svenska svaret.

IMG_ADD2F41E7BD1-1.jpg1.jpg

Bengt Johansson, ordförande 24:7, Varberg

Hur ser ni på samhällsutvecklingen i Sverige?

– Den har gått åt fel håll i många decennier. Från ett relativt tryggt samhälle där det fanns jobb och bostäder, till ett privatiserat, individualiserat och hårt samhälle.
När globalisternas älskling Annie Lööf tillåts sätta dagordningen och dessutom i många läger inom eliten ses som en förnuftig politiker, då vet vi att det är fara å färde och att vi måste göra allt vi kan för att motverka välfärdsförstörelsen av vårt land.

Vad skiljer er från andra småpartier? Lokala småpartier har ju kommit och gått. De har ofta uppstått när det funnits ett lokalt missnöje men efter ett antal år försvunnit. Hur tänker ni där?

– 24:7 startade som en lokal rörelse under coronaåret. Men ganska snabbt blev vi kända i allt större kretsar på riksplanet. Nationellt bygger vi nu en folkrörelse som manifesterar sig i grupper och lokala partier som ställer upp i val. Detta är en process som är både spännande och nyskapande. Intresset utifrån landet fortsätter växa och idag har vi organisationer och medlemmar på ett ökande antal platser från norr till söder. Och i höst blir det en sverigeturné. Vi har många förfrågningar om att komma på besök. Första stoppet i höst blir Sollefteå där ett antal undersköterskor kontaktat oss och vill starta ett lokalt 24:7. Vi har nu också startat en lokalavdelning i Stockholm. Andra orter där vi finns är Varberg, Uddevalla, Trelleborg, Göteborg, Helsingborg, Finspång, Matfors med flera.
Vi är ingen dagslända. I våra stadgar står det tydligt att: ”24:7 verkar för ett gemensamt ägt och demokratiskt Sverige”.

Vi har läst att ni inte tar emot partistöd?

Likt gula västarna i Frankrike avskyr vi den politiska klassens odemokratiska spel. Därför tar vi inte emot partistöd. Vi vägrar bli en del av en statligt betald opposition. När de etablerade partierna käbblar så ger vi oss på den ägande och parasiterande klassen direkt. Därför anordnar vi Djursholmsmarschen 2022. Ett brett arrangemang för trygghet, demokrati och nationell självständighet. Alla är välkomna.

Fakta:

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt